Rekenen gaat weer meetellen
NOS Nieuws

Rekenen gaat weer meetellen bij eindexamen

Rekenen gaat in het voortgezet onderwijs weer meetellen voor het behalen van het diploma, maar de landelijke toets verdwijnt. Scholen mogen in de toekomst zelf bepalen hoe zij de rekenkennis van hun leerlingen testen. De rekentoets gaat dus niet vallen onder het centraal examen, maar het schoolexamen.

Het blijft zo dat leerlingen er minimaal een 4 voor moeten halen, stellen de ministers Slob en Van Engelshoven van Onderwijs voor in een brief aan de Tweede Kamer.

Eind 2017 besloot minister Slob de omstreden rekentoets van het Cito niet meer te laten meetellen voor de eindexamens. In het regeerakkoord staat dat de huidige rekentoets verdwijnt en dat er een alternatief moet komen. De ministers van Onderwijs komen nu met een plan, waar de Kamer nog over moet praten.

Nu al is er kritiek. "Teleurstellend!", schrijft Kamerlid Paul van Meenen van coalitiepartij D66 op Twitter. "Zo komen we er niet met beter rekenen. Het gaat te veel over toetsen en te weinig over beter onderwijs. Leerlingen en studenten verdienen beter rekenonderwijs, in plaats van een afrekentoets 2.0."

Schoolexamen

De middelbare scholen moeten een rekentoets vanaf het schooljaar 2019-2020 gaan afnemen bij leerlingen die in hun voorlaatste jaar zitten. Dat betekent dat in het schooljaar 2020-2021 de eerste leerlingen hun diploma halen bij wie rekenen meetelt.

Scholen kunnen zelf bepalen of rekenen een apart vak wordt, of dat het wordt ondergebracht bij een bestaand vak. Ook krijgen ze de vrijheid te bepalen hoe zij toetsen afnemen en hoe vaak ze toetsen.

Het voorstel is ook bedoeld om het rekenonderwijs een vaste plek te geven in het voortgezet onderwijs. Momenteel wordt het curriculum voor het voorgezet onderwijs hervormd. In deze curriculumherziening wordt gekeken hoe rekenen een volwaardig onderdeel kan worden van het programma.

Beroepsgericht

In het mbo gaat het examen rekenvaardigheid meetellen voor studenten die in 2019-2020 beginnen met hun opleiding. Dit geldt voor niveau 2 tot en met niveau 4. Voor niveau 1 blijft de situatie hetzelfde. Studenten hoeven geen centrale examens af te leggen en geen minimumcijfer te behalen.

Doordat mbo-instellingen het rekenonderwijs zelf mogen inrichten, kunnen zij rekenen beroepsgericht aan gaan bieden.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl