Iedereen die examen doet moet ook een rekentoets maken
NOS Nieuws

Vijf vragen over de rekentoets

Wat is de rekentoets?

De vrijwillige rekentoets bestaat al een paar jaar voor leerlingen van het voortgezet onderwijs, maar telt niet mee voor de examenuitslag. Vanaf het schooljaar 2015-2016, vanaf september, wordt de toets voor alle middelbare examenleerlingen verplicht voor de eindexamenuitslag. Een leerling mag geen onvoldoende hebben voor de toets.

Hoe werkt de toets precies?

Het is een examentoets die op een computer wordt afgenomen. De toets bestaat uit een vijftigtal vragen en duurt ongeveer anderhalf uur. De leerlingen mogen geen rekenmachine meenemen, maar bij sommige vragen verschijnt een rekenapparaat op het scherm. Kladpapier mag wel worden gebruikt. Er zijn twee niveaus: 2F voor examenleerlingen van het vmbo en 3F voor havo, vwo en mbo.

Waarom moet er eigenlijk zo'n toets komen?

Het bedrijfsleven, universiteiten en hogescholen klagen al jaren over de slechte rekenvaardigheden van jongeren en in 2010 heeft de Tweede Kamer daarom besloten een toets in te voeren voor eindexamenkandidaten. De toets moet verplicht zijn, omdat scholieren de toets anders niet serieus nemen.

De tegenstand is groot, waarom?

De onderwijsbonden, ouderraden, scholieren en het overgrote deel van de oppositiepartijen D66, CDA en SP hekelen de rekentoets om verschillende redenen. De critici vinden het onaanvaardbaar dat de toets zo'n belangrijke rol krijgt in het besluit of iemand slaagt of zakt. Veel leerlingen zullen zakken en dat is van grote invloed voor hun toekomstperspectief, is de vrees.

Ook wordt benadrukt dat het rekenniveau van scholieren nog niet is bijgespijkerd. Op middelbare scholen is rekenen vaak geen apart vak. Wiskunde wel, maar dat vereist andere vaardigheden. Scholieren leren op de basisschool al jaren geen tafels en staartdelingen meer en moeten die nu beheersen.

Verder is er veel kritiek op de toets. Er worden onbegrijpelijke, in moeilijke woorden opgeschreven, redactiesommen gegeven, terwijl daarmee het echte rekenen eigenlijk niet wordt gemeten. Er wordt gepleit voor meer kale sommen zonder verhaaltjes.

Wat doet VVD-staatssecretaris van Onderwijs met deze kritiek?

Staatssecretaris Dekker is vastberaden de verplichte rekentoets door te zetten. Hij vindt dat er jaren is gepraat, dat een commissie er naar gekeken heeft en tientallen leraren de sommen met zorg hebben gemaakt.

Nu de PvdA de plannen van Dekker steunt, moeten alle middelbare scholieren rekening houden met het maken van de rekentoets, die dus per volgend schooljaar wordt ingevoerd.

De staatssecretaris heeft wel geregeld dat de rekentoets tot 2020 niet zo streng wordt beoordeeld. De lat gaat ieder jaar iets omhoog. Een 4,5 wordt als voldoende gerekend. Kinderen met een ernstige rekenstoornis krijgen een gemakkelijkere versie.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl