NOS Nieuws

De rekentoets: hoe zat het ook alweer?

De rekentoets in het voortgezet onderwijs is al bijna tien jaar een discussiepunt in de politiek. De ministers van Onderwijs zijn vandaag met een nieuw voorstel gekomen die de huidige toets moet vervangen. De Tweede Kamer moet daar nog over gaan praten. Maar waarom is het al jaren zo'n heet hangijzer?

In 2007 wees onderzoek uit dat het rekenniveau van leerlingen op het voorgezet onderwijs en het mbo te laag was. Bedrijven, universiteiten en hogescholen klaagden hierover. De Tweede Kamer besloot daarop, in 2010, om de rekentoets in te voeren.

Leerlingen maken de landelijke rekentoets op de computer. De toets bestaat uit een vijftigtal vragen en duurt ongeveer anderhalf uur. Je mag geen rekenmachine meenemen, maar bij sommige vragen verschijnt er één op het scherm. Kladpapier mag wel worden gebruikt.

Slechte resultaten

De toets werd een aantal jaren getest en de eerste resultaten waren vielen tegen. Slechts 28 procent van de havo-leerlingen en 17 procent van de mbo-leerlingen haalden een voldoende. Onderwijsorganisaties sloegen daarop alarm. Zij vonden het niet kunnen dat de toets verplicht zou worden met zulke slechte resultaten.

De rekentoets werd gehekeld om de grote hoeveelheid verhaaltjes-sommen met onbegrijpelijk taalgebruik. Tegenstanders vinden dat daardoor het rekenniveau niet echt getest wordt. Daarnaast zou de rekentoets veel te laat komen, volgens Stichting Goed Rekenonderwijs. Rekenen moeten leerlingen leren op de basisschool, en dat zou niet nog even bijgespijkerd moeten worden op de middelbare.

Het kabinet wilde destijds dat de rekentoets alsnog verplicht werd op alle niveaus. Vooral voor toenmalige coalitiepartij PvdA was de rekentoets een lastig dossier. In eerste instantie schaarde deze partij zich achter coalitiepartner VVD, maar door de slechte resultaten op het mbo, vmbo en de havo wilde de partij de toets ook niet meer verplicht stellen.

Uiteindelijk telde daardoor de rekentoets vanaf schooljaar 2015-2016 alleen mee voor het vwo-eindexamen. 97 procent van de vwo-leerlingen haalde toen de toets.

Niet meer meetellen

De huidige coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben in het regeerakkoord afgesproken dat de rekentoets zou verdwijnen en dat er een alternatief moet komen. Het voorstel wat er nu ligt, betekent dat de landelijke rekentoets verdwijnt en scholen zelf hun rekenonderwijs mogen inrichten.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl