Premier Rutte op zijn wekelijkse persconferentie
NOS Nieuws

Kabinet door met pensioen zonder bonden: 'We hebben geen tijd te verliezen'

Het kabinet zet zelf een aantal pensioenwijzigingen in gang die de coalitiepartijen in het regeerakkoord hebben afgesproken. De vakbonden zijn hier niet bij betrokken. Die staakten eind november de onderhandelingen met het kabinet, maar ze zijn welkom om weer aan te schuiven, zegt minister Koolmees van Sociale Zaken.

De vernieuwing van het pensioenstelsel is noodzakelijk, zegt het kabinet. Dat de onderhandelingen met de vakbonden zijn stukgelopen mag de voorbereiding niet in de weg staan.

Premier Rutte: "We hebben de onderhandelingen moeten stilleggen. Dat is in goede sfeer gegaan. Maar we hebben geen tijd verliezen." Rutte hoopt nog steeds dat de partijen er samen uit kunnen komen. "Het is lastig om het alleen te doen als kabinet, maar door vast met de voorbereidingen te beginnen verliezen we in ieder geval geen jaar."

Jong en oud

Minister Koolmees gaat beginnen met de voorbereiding van wet- en regelgeving voor de afschaffing van de 'doorsneesystematiek', waarbij jong en oud hetzelfde betalen, maar niet hetzelfde krijgen. Ook laat hij doorrekenen wat de financiële gevolgen zijn voor fondsen en werknemers van dit meer individueel gerichte pensioenstelsel.

De verhoging van de AOW-leeftijd, waar de onderhandelingen met de vakbonden op stuk liepen, is ook onderwerp van onderzoek. Het Centraal Planbureau en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gaan onderzoeken hoe de ontwikkeling van de levensverwachting gekoppeld kan worden aan de AOW-leeftijd. Want als de bevolking gemiddeld steeds ouder wordt, moeten de kosten van de AOW voor de samenleving nog wel op te brengen zijn.

Groeiende groep zelfstandigen

Verder onderzoekt het kabinet de mogelijkheden om de grote groep werknemers die geen pensioen opbouwt, meer dan 10 procent, te verkleinen. Datzelfde geldt voor de groeiende groep zelfstandigen, van wie het overgrote deel ook geen pensioen opbouwt. Maar een verplichting voor deze groep komt er niet.

Al eerder werd aangekondigd dat het kabinet streeft naar een zo persoonlijk mogelijk pensioenvooruitzicht voor iedereen. Pensioendeelnemers krijgen in de toekomst regelmatig een overzicht met drie scenario's over hun pensioen, van positief tot negatief. Voor de zomer komt Koolmees met een uitwerking hiervan.

Ook wordt het mogelijk om een deel van het pensioen in een keer op te nemen op de pensioendatum. Daar hoeft het huidige pensioenstelsel niet voor worden aangepast. Het kabinet kan dit een wettelijke keuzemogelijkheid maken, zonder dat daar een pensioenakkoord voor nodig is.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl