De Merwedebrug bij Gorcum ANP

Scheuren, verzakkingen en roest. Om achterstallig onderhoud aan alle bruggen en viaducten in ons land uit te voeren zijn de komende jaren miljarden extra nodig. Dat geld is er nu niet en dat zal op termijn wel gevonden moeten worden.

Dat zeggen CDA en VVD na berichtgeving van EenVandaag dat de Merwedebrug in 2016 aan een ramp is ontsnapt. Twee hoogleraren zeggen tegen het programma dat de brug in oktober 2016 op instorten stond.

Rijkswaterstaat besloot de brug wekenlang voor alle vrachtauto's af te sluiten omdat er haarscheurtjes in de draagbalken zaten. In december van dat jaar konden de vrachtauto's er weer overheen.

Tijdig gehandeld

VVD-Kamerlid-Dijkstra denkt dat er destijds goed gehandeld is door de brug meteen na de ontdekkingen af te sluiten.

Hoogleraar staalconstructies Bert Snijder van de TU Eindhoven is het daarmee eens. "Het is niet zo dat we maar net aan een ramp zijn ontsnapt". Hij wijst op het belangrijke verschil tussen de restlevensduur en de veilige restlevensduur van een brug. Daarmee komt hij dus tot een andere conclusie dan de hoogleraren bij EenVandaag.

Ook volgens TNO, dat de metingen aan de Merwedebrug uitvoerde, klopt het niet dat in Nederland een ramp dreigde zoals in Italië. "De door TNO berekende veilige restlevensduur is gebaseerd op het veiligheidsniveau dat door de wet gesteld is," zegt een woordvoerder. "Dit is een strenge norm die van een geheel andere orde van grootte is dan de verwachtingswaarde van daadwerkelijk falen."

Controles

Minister Van Nieuwenhuizen wil niet ingaan op de vraag of Nederland aan een ramp is ontsnapt. Haar woordvoerder laat weten dat ze niet aan als-dan vragen doet. "Er was sprake van een risico, daarom is de brug destijds gesloten", aldus de minister.

Sinds de afsluiting van de Merwedebrug let de inspectie bij controles ook scherper op het type draagconstructies dat ook in de Merwede-brug is toegepast. Ook wordt er rond bruginspecties door Rijkswaterstaat meer samengewerkt met TNO en de TU Delft, zegt Rijkswaterstaat.

Daarmee zijn de risico's beter in beeld, denken de Kamerleden, maar blijft staan dat er veel bruggen en viaducten extra onderhoud nodig hebben om de veiligheid voor de komende jaren zeker te stellen.

Schrikken

De minister stuurde het feitenrelaas over de Merwedebrug in september vorig jaar naar de Kamer. De hoogleraren die bij EenVandaag alarm slaan en dat onder meer baseren op de conclusie dat de brug nog een restduur van zes levensdagen had, melden de Kamerleden dus eigenlijk geen nieuws.

"Maar hun conclusie dat we daarmee aan een ramp zijn ontsnapt laat je toch wel weer schrikken", zegt CDA-Kamerlid Martels. "We hebben er al vaker op gewezen dat er veel achterstallig onderhoud is en dat er veel geld bij zal moeten om op termijn alles aan te pakken. Het gaat echt om tientallen miljarden."

Volgens de VVD is er wel een inhaalslag gaande, het budget werd deze periode van 150 miljoen euro naar 350 miljoen euro verhoogd. Maar ook de VVD denkt dat er op termijn miljarden nodig zullen zijn. "Ik zie daar nu geen meerderheid voor in de Kamer", aldus Kamerlid Dijkstra.

Gebreken

De oproep om meer geld te reserveren deden partijen overigens ook al in april 2018. Toen berichtten EenVandaag en de regionale omroep NH over 200 inspectierapporten van Rijkswaterstaat waaruit bleek dat meer dan de helft van de bruggen en viaducten in Noord Holland gebreken heeft.

GroenLinks-Kamerlid Kröger vandaag: "Laten we dan nu eerst al het geld dat naar asfalt gaat in achterstallig onderhoud steken, alvorens weer nieuwe wegen aan te leggen of te verbreden".

STER reclame