NOS Nieuws

Rutte: bedrijfsleven moet fair meebetalen aan klimaatmaatregelen

Premier Rutte vindt dat het bedrijfsleven "fair" moet meebetalen aan de uitvoering van het klimaatakkoord. Daarbij gelden er wat hem betreft geen taboes. Ook een heffing op de uitstoot van CO2, zoals de PvdA en GroenLinks willen, sluit hij niet helemaal uit.

In het ontwerp-akkoord, dat het kabinet heeft gesloten met verschillende bedrijven en maatschappelijke organisaties, is bewust niet gekozen voor een vervuilingsheffing. Die zou slecht zijn voor de concurrentiepositie van bedrijven.

Rutte zei in het Vragenuur in de Tweede Kamer dat hij meer voelt voor het stimuleren van nieuwe technieken om de uitstoot terug te brengen en forse boetes voor bedrijven die daar niet aan willen. Maar als uit de doorberekeningen blijkt dat dit te weinig resultaat heeft en dat er naar alternatieven moet worden gezocht, ligt wat hem betreft alles op tafel.

'Niet bevoordelen'

De premier benadrukte dat er na de doorrekening van het ontwerpakkoord gekeken wordt welke maatregelen worden overgenomen om de doelstelling te halen: in 2030 49 procent minder CO2-uitstoot dan 1990. "En een van de toetsstenen zal zijn of het bedrijfsleven eerlijk meedoet. Bedrijven mogen niet unfair worden bevoordeeld", zei hij.

De premier was naar de Kamer geroepen door GroenLinks-leider Klaver. Die zei de indruk te hebben gekregen dat het kabinet zijn oren opnieuw, net als bij het voornemen om de dividendbelasting af te schaffen, naar het bedrijfsleven had laten hangen bij de onderhandelingen over het klimaatakkoord. Volgens de premier is dat niet het geval en wordt er niet alleen op gelet dat gewone mensen niet te veel moeten inleveren, maar ook dat bedrijven hun aandeel leveren.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl