Minister Wiebes, staatssecretaris Van Veldhoven, minister Ollongren en minister Schouten bij de presentatie van het ontwerp-klimaatakkoord
NOS Nieuws

Kabinet: burger verleiden tot klimaatmaatregelen

Het kabinet zal bij de keuze van klimaatmaatregelen rekening houden met burgers en het midden- en kleinbedrijf. In een brief aan de Tweede Kamer over het vandaag gepresenteerde ontwerp-klimaatakkoord staat dat het niet de bedoeling is dat burgers en het mkb de rekening gaan betalen voor de vervuiling door de industrie.

Burgers moeten alle veranderingen op tijd kunnen zien aankomen, ze kunnen begrijpen en ze kunnen betalen. "De inzet van het kabinet is om mensen mee te nemen, stap voor stap, in de transitie. Door eerder te verleiden dan te dwingen", staat in de brief.

Met de juiste informatie en hulp "moet iedereen kunnen meekomen, zonder zich ontredderd te hoeven voelen in een duurzame, maar snel veranderende wereld".

Geld verdienen

Het kabinet ziet ook mogelijkheden voor Nederland om geld te verdienen aan de klimaatmaatregelen, als Nederland maar een beetje opschiet. "Op die manier hebben we meer tijd en kunnen we nieuwe ideeën en technologieën ontwikkelen die we vervolgens kunnen exporteren", verwacht het kabinet.

Er moet de komende twaalf jaar aardig wat gebeuren om de doelstelling te halen dat in 2030 de broeikasgasuitstoot met bijna de helft is verminderd.

Zeven miljoen huizen en een miljoen gebouwen moeten worden geïsoleerd, hele woonwijken worden stuk voor stuk van het aardgas gehaald, op zee worden nog meer windparken gebouwd en Nederlanders gaan in toenemende mate in elektrische auto's of met de fiets of de trein naar hun werk.

De fractievoorzitters Segers (ChristenUnie), Buma (CDA) en Klaver (GroenLinks) reageren op de klimaatplannen:

'Veel maatregelen, veel plannen, maar zijn ze haalbaar en betaalbaar?'

Sowieso niet haalbaar

De 600 maatregelen uit het ontwerp-klimaatakkoord worden nu eerst doorgerekend. De belangrijkste vragen van de regeringspartijen zijn: zijn ze wel effectief en zijn ze betaalbaar? CDA-leider Buma: "Pas als we de effecten weten, weten we wat we als politiek kunnen halen."

ChristenUnie-voorman Segers: "De overheid gaat burgers niet iets aandoen, dit gaan we met zijn allen doen."

Volgens GroenLinks-leider Klaver is de doelstelling van de helft minder uitstoot in 2030 sowieso niet haalbaar, welke maatregelen uit het ontwerp-klimaatakkoord het kabinet ook kiest. "Wij zullen onze eigen plannen ook laten doorrekenen", zegt hij.

PVV-leider Wilders kiest alvast de aanval op de VVD. Wat de PVV betreft wordt er helemaal niets gedaan het met ontwerp-klimaatakkoord. Forum voor Democratie-leider Baudet noemt het streven naar een klimaatakkoord "een collectieve gekte". Hij vindt het onnodig om geld uit te geven aan "klimaatonzin".

Maar de politieke discussie begint pas echt als alle berekeningen klaar zijn. Dat is pas over een paar maanden, na de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl