ANP

Voorzitter Ed Nijpels van het Klimaatberaad heeft aan minister Wiebes het resultaat overhandigd van de maandenlange onderhandelingen over de klimaatmaatregelen die nodig zijn om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Die uitstoot moet in 2030 49 procent lager zijn dan in 1990.

Over de kosten zei Nijpels dat die zich uiteindelijk zullen terugbetalen. "Maar ze moeten wel voor alle huishoudens te dragen zijn." Over hoe de kosten over burgers, bedrijfsleven en overheid verdeeld moeten worden, liet hij zich niet uit. "Dat is een politiek vraagstuk."

600 maatregelen

In het rapport van het Klimaatberaad staan zo'n 600 plannen voor onder meer verduurzaming, vermindering van het energieverbruik en belastingaanpassingen. Elke huishouden en elk bedrijf krijgt daar de komende jaren mee te maken.

Klimaatminister Wiebes benadrukte bij de overhandiging in Den Haag dat het daar niet bij zal blijven. "We beginnen pas, we hebben tot 2030 werk en ook daarna nog." Belangrijk daarbij vindt hij dat alle partijen die nu aan tafel zaten erbij betrokken blijven.

Niet definitief

Eerder op de dag zei Wiebes dat het akkoord niet definitief is, maar een "belangrijke eerste stap". Het moet eerst nog worden doorgerekend door het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving.

Premier Rutte zei dat de planbureaus ook kijken naar varianten die het kabinet doorgerekend wil zien. Pas daarna besluit het kabinet welke voorstellen het overneemt.

Milieuorganisaties

Grote afwezigen bij de presentatie in perscentrum Nieuwspoort waren milieuorganisaties als Greenpeace, Natuur & Milieu en Milieudefensie. Die trokken gisteren hun handen af van het akkoord, omdat ze vinden dat de maatregelen niet ver genoeg gaan. Zo is in het akkoord geen CO2-heffing voor de industrie opgenomen. Vandaag moesten ze vaststellen dat er na hun opstappen niets aan de tekst is veranderd.

Toch zei Nijpels dat hij buitengewoon blij is met de bijdragen die de milieuorganisaties hebben geleverd. "De groene vingerafdrukken staan op heel veel pagina's van dit akkoord." Nijpels vindt het jammer dat ze op het laatste moment zijn afgehaakt en hoopt dat ze weer meedoen als de planbureaus de plannen hebben doorgerekend.

STER reclame