ANP

Het wantrouwen tussen de korpsleiding en het korps van de brandweer in Amsterdam is niet afgenomen, maar juist verder toegenomen, concludeert oud-Commandant der Strijdkrachten Peter van Uhm in een rapport over de onrust bij de brandweer.

De brandweerleiding wil het korps moderniseren en stuit daarbij op soms hevig verzet van de Amsterdamse brandweerlieden. Van Uhm adviseert desondanks om de veranderingen van de afgelopen jaren door te zetten. De positie van commandant Schaap staat voor hem niet ter discussie.

Binnen de brandweer is veel kritiek op het optreden van Schaap, die arbeidsvoorwaarden wil versoberen en zich ook publiekelijk negatief uitliet over de cultuur bij brandweer, wat ze daar niet gewend zijn.

Van Uhm daarover: "Men kan van mening verschillen over de scherpte en de juistheid van zijn uitspraken. Zeker is dat de uitspraken grote impact hebben gehad binnen en buiten de brandweer en van invloed zijn op de verhoudingen."

Niet te veel emoties

Burgemeester Halsema zegt in een reactie tegen lokale omroep AT5 dat commandant Schaap, die hard optreedt, de kop-van-jut is geworden. Zo werd zaterdag bekend dat hij sinds zijn aantreden zes brandweermannen heeft ontslagen en vijftig medewerkers heeft gestraft of gewaarschuwd.

"Voor het eerst in twintig jaar worden er zulke stevige maatregelen genomen", zegt Halsema. "Het is niet zo gek dat er dan tijdelijk sprake is van verslechtering van de onderlinge verhoudingen. Maar dat moet dan wel tijdelijk zijn."

De burgemeester wil het komend halfjaar resultaten zien. Ze benadrukt bij AT5 hoe belangrijk de brandweer is voor de stad en ze doet een oproep aan de betrokkenen. "Kom uit die loopgraven allemaal. We zijn aan het werk voor de veiligheid van de Amsterdamse inwoners en dan kunnen we ons niet te veel emoties permitteren."

STER reclame