ANP

Sinds het aantreden van commandant Schaap zijn bij de Amsterdamse brandweer zes medewerkers ontslagen, omdat ze regels en integriteitscodes hebben geschonden. Enkele brandweerlieden zijn daarna op last van de rechter weer in dienst genomen.

De ontslagen blijken uit onderzoek van de lokale nieuwszender AT5, dat een beroep deed op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB).

Machocultuur

AT5 schrijft dat een van de ontslagen medewerkers onder invloed van alcohol op de kazerne verscheen. Een ander werd voor een half jaar een salarisschaal teruggezet, omdat hij Schaap op Facebook "een schandalig figuur met psychopathische trekken" en "een griezel van formaat" had genoemd.

In totaal heeft de korpsleiding sinds het aantreden van Schaap vijftig Amsterdamse brandweerlieden gewaarschuwd of gestraft.

Schaap werd op 1 juni 2016 door wijlen burgemeester Van der Laan benoemd om de machocultuur in het korps Amsterdam-Amstelland aan te pakken en integriteit en diversiteit te bevorderen. Hij stuitte op veel weerstand. Zo deed hij twee keer aangifte, omdat hij door leden van het eigen korps met de dood was bedreigd.

Brandweercommandant Leen Schaap ANP

Schaap kwam zelf ook in opspraak. In april van dit jaar noemde hij de ondernemingsraad "de medezeggenschapsmaffia". AT5 schrijft dat de gemeentelijk ombudsman onderzoek doet naar dit soort uitspraken van Schaap.

Oud-commandant der Strijdkrachten Peter van Uhm is in augustus aangesteld als adviseur van Schaap en burgemeester Halsema. Hij moet helpen bij de verbetering van de bedrijfscultuur.

STER reclame