Veel vrouwen met een deeltijdbaan behouden die ook na een zwangerschap
NOS Nieuws

Vrouwen zijn gemiddeld iets meer gaan werken

De economische positie van vrouwen is na de crisisjaren weer verbeterd. Tussen 2015 en 2017 groeide het aandeel vrouwen met werk en gingen vrouwen gemiddeld iets meer werken: van 27 naar 28 uur.

Dat is een van de conclusies uit de tweejaarlijkse Emancipatiemonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Vrouwen die nu 37 jaar zijn werken wekelijks gemiddeld drie uur meer dan vrouwen uit eerdere generaties op 37-jarige leeftijd. In 2007 werkte veertig procent van de vrouwen na de geboorte evenveel uren als voor de geboorte. Dat was vorig jaar toegenomen tot zestig procent van de moeders.

"Vrouwen hebben dus steeds vaker al voor hun zwangerschap een deeltijdbaan en die pakken ze weer volledig op na de zwangerschap", zegt onderzoeker Wil Portegijs van het SCP. "Dat kan onder meer omdat er makkelijker gebruik kan worden gemaakt van kinderopvang."

Vaders

Ook verschuiven de opvattingen over opvoeding. "Je hoort toch steeds vaker dat ook vaders goede opvoeders kunnen zijn. Dat dat niet per se alleen de moeder is." Wel zegt ruim de helft van de vrouwen dat ze hun baan weer moeten oppakken voor het geld. "Maar we weten niet of dat meer of minder is dan voorheen", aldus Portegijs.

De groei in het aantal uren dat er wordt gewerkt, lijkt er ook toe te leiden dat steeds meer moeders economisch zelfstandig zijn, als ze zouden scheiden van hun partner. In 2007 was dat 54 procent, nu ligt dat op 66 procent.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl