CO2-uitstoot
NOS Nieuws

Kamer over Klimaatwet: van 'historisch' tot 'vreselijk'

De Klimaatwet leidt tot zeer wisselende reacties in de Tweede Kamer. Dat de initiatiefwet door de Tweede Kamer komt, is wel zeker, want zeven partijen, samen een grote Kamermeerderheid, hebben hun handtekening eronder gezet: de regeringspartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie en de oppositiepartijen GroenLinks, SP en PvdA. En in het debat over de wet sprak ook 50Plus zijn steun uit.

In de wet staat onder meer dat in 2050 de uitstoot van CO2 met 95 procent verminderd moet zijn en in 2030 met 49 procent. In de wet is ook een jaarlijkse 'klimaatdag' opgenomen. Op die dag in oktober moet het kabinet met een klimaatnota komen en het Planbureau voor de Leefomgeving becijfert of we op de juiste weg zijn.

Mijlpaal

Voorstanders benadrukken vooral dat er ondanks grote politieke meningsverschillen een wet komt, waarin wordt vastgelegd dat er iets moet gebeuren tegen klimaatverandering, en dat doelen worden gesteld die veel kabinetsperiodes overstijgen. Kamerleden van de partijen die de initiatiefwet indienden, namen woorden in de mond als 'historisch', 'uniek' en 'een mijlpaal'.

Een aantal oppositiepartijen is om uiteenlopende redenen juist zeer kritisch over het voorstel. De PVV vindt de initiatiefwet "iets vreselijks". Volgens Kamerlid Kops zadelen de indieners Nederland met een drama op en storten ze huishoudens in de financiële ellende. "De kern van de klimaatdiscussie is bangmakerij. Deze zeven partijen zijn bezig hun klimaathysterie en CO2-obsessie vast te leggen in wetgeving en dan komt niemand er meer onderuit."

Ook Forum voor Democratie ziet niets in de wet. Partijleider Baudet gelooft niet dat er een klimaatprobleem is: "Ik geloof ook niet dat als het klimaat verandert de mens daar een heel grote invloed op heeft; en ik geloof ook niet dat voor zover de mens daar invloed op heeft het de juiste benadering is om obsessief CO2 terug te dringen."

Complete and utter bullshit

De woorden van Baudet riepen bij een deel van de Kamer irritatie op. Kamerlid Bruins van de ChristenUnie noemde de wetenschappelijke onderbouwing van Baudet "complete and utter bullshit".

De Partij voor de Dieren vindt juist dat de initiatiefwet te lage doelen stelt en te weinig garanties biedt dat ze worden gehaald. Volgens Kamerlid Van Raan is de wet bovendien te veel afgezwakt ten opzichte van het eerste plan: aanvankelijk was het een voorstel van PvdA en GroenLinks en in de loop van de tijd hebben steeds meer partijen de wet ondertekend.

Daardoor is het draagvlak vergroot, maar zijn de doelen minder ambitieus geworden. De Partij voor de Dieren zet ook vraagtekens bij de reikwijdte van de wet: "Het gaat niet om extern afdwingbare normen", benadrukte Van Raan.

De SGP heeft gemengde gevoelens over het voorstel en zet vooral vraagtekens bij de doelen "op middellange termijn". De behandeling van de wet gaat over een paar weken verder.

Meerderheid voor klimaatwet maar meningen erover lopen uiteen van 'historisch' tot 'hysterisch'

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl