De verklaring van Marrakesh moet de samenwerking tussen landen bij migratie verbeteren
NOS Nieuws

Nederland worstelt met VN-migratiepact van Marrakesh

Nederland weet nog niet wat het aanmoet met het VN-migratiepact. Dat is een serie afspraken over migratie die volgende maand in de Marokkaanse stad Marrakesh wordt goedgekeurd. De verklaring is omstreden. Een aantal landen heeft laten weten dat het niet akkoord gaat.

Er was sprake van dat Nederland vandaag de knoop zou doorhakken. Maar juristen van het ministerie van Justitie en Veiligheid hebben in elk geval deze week nog nodig om te bestuderen welke gevolgen de overeenkomst kan hebben voor het Nederlandse asielbeleid.

Bronnen in Den Haag melden dat er inmiddels wordt gekeken naar een Europees 'inlegvel', waarop nog eens benadrukt wordt dat het pact juridisch niet bindend is. Daarmee wordt dan tegemoetgekomen aan de angst dat advocaten met de tekst in hun hand kunnen zeggen dat iemand recht heeft op een verblijfsvergunning, terwijl daar zonder het pact geen sprake van zou zijn.

'Misvattingen'

"We zijn nog in beraad", zegt minister Kaag "We laten nog even goed onderzoeken wat de kaders zijn." Zij benadrukt dat in de verklaring zelf ook al staat dat de afspraken niet bindend zijn. Maar er zou nu dus worden gekeken of dat op een extra velletje papier nog eens met zoveel woorden kan worden gezegd.

Volgens de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zijn er veel misvattingen over de inhoud van het pact. Het is naar haar mening vooral nuttig voor landen die nog heel weinig migratiebeleid hebben. Die kunnen er suggesties uit overnemen. Nederland valt daar niet onder. "Wij zitten daar al ver boven."

'Claim'

In de Tweede Kamer zijn de PVV, Forum voor Democratie, SGP en 50Plus tegen goedkeuring van de verklaring. PVV-leider Wilders zegt tegen elk pact te zijn ("bindend of niet"), "dat ertoe kan leiden dat mensen denken dat ze een claim hebben om Nederland binnen te komen". Dat staat wat hem betreft haaks op pogingen om minder mensen toe te laten.

CDA-Kamerlid Buma wijst erop dat de discussie op dit moment niet alleen in Nederland wordt gevoerd, maar in ook in veel andere landen. Hij vraagt zich af of je alle Europese landen op één lijn kunt krijgen. "Maar het kan niet zo zijn dat in het ene land een rechter aan het pact gehouden wordt en in het andere niet. Dat zijn vragen die we op dit moment hebben, en die moeten nu eerst beantwoord worden."

Zo denkt Kamerlid Segers van de ChristenUnie er ook over. Hij zegt de gedachte achter het pact te ondersteunen."Het is de erkenning van een aantal cruciale waarden als je nadenkt over migratie en dat je op een fatsoenlijke, humane manier mensen opvangt." Maar ook hij wil goed uitgezocht hebben: "blijf je nog baas over je eigen wetten?"

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl