NOS Nieuws

Kabinet maakt aanpak mensenhandel bekend, 'plan mist visie'

Het kabinet heeft zijn plannen bekendgemaakt voor de aanpak van mensenhandel in Nederland. Daarin staat onder meer dat Nederlandse politieagenten mensenhandel al in 'bronlanden' moeten tegengaan en dat de prostitutiebranche verder wordt gereguleerd.

Het plan Samen tegen mensenhandel is door staatssecretaris Harbers van Asielzaken aangeboden aan de Tweede Kamer. Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) is kritisch: het ontbreekt in de plannen aan visie, stelt het Centrum.

Het kabinet gaat 12 miljoen euro extra investeren in de opvang van en hulpverlening aan slachtoffers van mensenhandel. Naast de 2 miljoen euro die eerder jaarlijks aan politie en justitie beschikbaar zijn gesteld, werd in het regeerakkoord vastgelegd dat nog eens 2 miljoen euro wordt gestoken in de opvang van slachtoffers van mensenhandel.

Ruim de helft van de 50 miljoen euro die tot 2021 jaarlijks voor de Inspectie SZW is gereserveerd, gaat naar de handhaving van het programma 'Eerlijk werk', waar de aanpak van arbeidsuitbuiting deel van uitmaakt. De inspectie krijgt onder meer een landelijk expert mensenhandel.

Ook wordt een deel van de 291 miljoen euro die voor de politie is bedoeld, geïnvesteerd in drie zogenoemde liaisons: politieagenten die in 'bronlanden' van mensenhandel worden geplaatst. De politie, het Openbaar Ministerie en het ministerie van Justitie en Veiligheid gaan samen bepalen waar, met welk takenpakket en voor hoelang deze liaisons worden geplaatst.

Verder wil het kabinet de prostitutiebranche verder reguleren door een vergunningplicht en een pooierverbod in te stellen.

'Plan mist visie'

Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel heeft teleurgesteld gereageerd op de plannen van het kabinet. "Het plan van aanpak mist bijvoorbeeld visie en maatregelen als het aankomt op hoe klanten van minderjarigen te frustreren en te stoppen", zegt woordvoerder Shamir Ceuleers.

Ook mist het CKM investeringen in een digitale aanpak. "We weten dat dit kabinet veel investeert in de aanpak van cybercrime, maar zover wij weten profiteert de mensenhandelaanpak daar niet van." Het centrum wijst erop dat mensenhandelaren tegenwoordig vaak ronselen op digitale platforms.

De aanpak van ondermijnende criminaliteit, zo zegt het CKM, richt zich vooral op motorbendes en drugsproblematiek. "Terwijl voor de aanpak van mensenhandel een financiële injectie broodnodig is." Volgens de organisatie zijn ngo's onvoldoende betrokken bij de totstandkoming van het plan van aanpak van het kabinet.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl