NOS Nieuws

Slob: in noodgevallen les handenarbeid door een kunstenaar

Basisscholen die kampen met een tekort aan leraren kunnen bijvoorbeeld een kunstenaar handenarbeid laten geven of een gitaarleraar muziekles. Dat staat in een handleiding die minister Slob heeft gemaakt voor bestuurders en directeuren van basisscholen.

Door het lerarentekort komen steeds meer scholen in de problemen en directeuren weten soms niet wat nu precies wel en niet mag. Daarom heeft het ministerie van Onderwijs de mogelijkheden op een rij gezet. Volgens het ministerie gaat het niet zozeer om nieuw beleid, maar vooral om het bieden van duidelijkheid. Ook de Tweede Kamer had daarom gevraagd.

In een geval van overmacht is een van de wettelijke mogelijkheden om zeven keer per jaar een vierdaagse schoolweek in te voeren. Maar ook volgens de minister kunnen maatregelen nodig zijn die eigenlijk van de wet niet mogen. Uitgangspunt is dat "minder gewenste oplossingen" pas worden toegelaten als betere oplossingen niet voorhanden zijn.

De Inspectie van het Onderwijs zal niet optreden tegen scholen die duidelijk kunnen maken dat ze weloverwogen noodmaatregelen hebben genomen. Als de inspectie signalen krijgt dat de kwaliteit of veiligheid ernstig in het geding is, wordt een onderzoek begonnen.

Voor rekenen, taal en burgerschap een bevoegde leraar

Voor vakken als rekenen, taal en burgerschap blijft altijd een bevoegde leraar nodig. Wel kunnen bijvoorbeeld onderwijsondersteuners leerlingen begeleiden bij zelfstandig werken en kunnen onbevoegden een gastles verzorgen.

Voor muziek, wereldoriëntatie en handvaardigheid mogen wel onbevoegden worden ingezet, tijdelijk en als het echt niet anders kan. De betrokkenen moeten dan wel een Verklaring Omtrent het Gedrag kunnen tonen.

Slob noemt de oplossingen op lange termijn niet ideaal, maar hij erkent dat scholen soms met de rug tegen de muur staan. "Het helpt niet als we vanuit Den Haag alleen maar vertellen wat níet mag." De minister wil wel dat de situatie zo snel mogelijk weer normaal wordt, met bevoegde leraren voor de klas.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl