ANP

Organisaties in de verpleegzorg vinden dat de regels voor financiering verbetering in de weg staan. Actiz, de brancheorganisatie van zorgondernemers, roept minister De Jonge van Volksgezondheid op het aantal regelingen en verplichtingen per 2020 sterk te verminderen.

Vandaag overhandigt Actiz een publicatie vol interviews met medewerkers en cliënten aan minister Hugo de Jonge en Kamerlid Helma Lodders (VVD), de voorzitter van de Kamercommissie voor Volksgezondheid. Daarin vertellen werknemers hoe hun werk is veranderd door veranderingen op de arbeidsmarkt en nieuw zorgbeleid.

Zorgbestuurder Mireille de Wee wil dat er beter wordt nagedacht over de toekomst van de zorg. "Hoe combineren we werk en mantelzorg? Hoe verbinden we formele en informele zorg? Hoe realiseren we nieuwe woonvormen tussen 'thuis' en het verpleeghuis", schrijft ze in het voorwoord van de publicatie.

Tekort aan personeel

In de verpleeghuiszorg is sinds vorig jaar een zogenoemd kwaliteitskader van kracht. Daarin staan afspraken over de zorg die verpleeghuizen moeten leveren. Om de kwaliteit van de zorg te verbeteren, kunnen instellingen in aanmerking komen voor een speciaal 'kwaliteitsbudget', maar volgens Actiz staan de strenge eisen die daaraan zijn verbonden verbeteringen in de weg.

Zo moet 85 procent van het kwaliteitsbudget gaan naar handen aan het bed. Dat is volgens Actiz niet reëel omdat die mensen simpelweg niet te vinden zijn, terwijl er door de vergrijzing wel meer personeel nodig is. Volgens Actiz zijn er andere oplossingen nodig dan meer personeel. Eerder riep de brancheorganisatie ook al op tot een innovatief plan voor de toekomst.

"Met name technologische ontwikkelingen moeten we veel meer gaan benutten", staat in de publicatie. Er wordt onder meer gedacht aan apps waarmee gevolgd kan worden hoe het met cliënten gaat. Ook gps-systemen, bewegingssensoren en een elektronisch cliëntendossier voor familie worden genoemd.

Administratieve rompslomp

Verder vinden de zorgorganisaties het lastig dat ze maatregelen uit veel verschillende budgetten moeten financieren. Zo zijn er dus een regulier zorgbudget en het kwaliteitsbudget, maar ook bijvoorbeeld speciale transitiemiddelen en arbeidsmarktmiddelen. Elke regeling heeft eigen aanvraagprocedures en verantwoordingseisen, wat volgens Actiz leidt tot administratieve lasten.

Niet alleen administratieve rompslomp is volgens de brancheorganisatie een probleem: "Een goed voorstel past vaak net niet onder een van de regelingen of moet met veel kunst- en vliegwerk worden aangepast. Zo schieten de regelingen hun doel voorbij."

STER reclame