Edelherten in de Oostvaardersplassen
NOS Nieuws

Deel paarden Oostvaardersplassen verhuist, veel edelherten worden afgeschoten

Om het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen terug te dringen tot maximaal 1100, wordt een groot aantal edelherten afgeschoten en wordt een aantal konikpaarden verhuisd. Dat heeft de provincie Flevoland besloten.

Op 11 juli hadden Provinciale Staten al besloten dat het aantal grote grazers moest worden verminderd. Nu is besloten hoe dat gaat gebeuren.

Gedeputeerde Harold Hofstra legt uit waarom er voor de edelherten volgens de provincie geen andere optie is dan afschieten:

Provincie Flevoland: nog dit jaar edelherten afschieten in Oostvaardersplassen

De provincie heeft advies van deskundigen gevraagd. Die zeggen dat de paarden kunnen worden gevangen en herplaatst in andere gebieden, maar dat dat voor edelherten te veel stress oplevert. Daarom is besloten dat Staatsbosbeheer edelherten gaat afschieten. Daarmee wordt na de bronsttijd begonnen, dus op zijn vroegst eind oktober.

Hoeveel edelherten er precies afgeschoten moeten worden is nog niet bekend. Er moeten er 490 overblijven, conform een advies van de commissie-Van Geel afgelopen voorjaar. Afgelopen april waren er 1470 edelherten. In oktober is er, zoals elk jaar, een nieuwe telling.

Vangkraal

Mensen van de Wageningen Universiteit hebben de afgelopen maanden de situatie van de konikpaarden onderzocht en geconcludeerd dat die volgend voorjaar een nieuw onderkomen kunnen krijgen. De komende tijd zal een vangkraal gebouwd worden waar de paarden opgevangen worden en bijgevoerd tot ze in kleine groepjes kunnen worden verhuisd. Staatsbosbeheer bekijkt of ze kunnen worden verhuisd naar bijvoorbeeld Rusland, Spanje of Bulgarije.

Wat grote grazers betreft leven in de Oostvaardersplassen behalve konikpaarden en edelherten ook heckrunderen. Hun aantal kan gelijk blijven, zegt de provincie.

Konikpaarden

De provincie heeft ook laten onderzoeken of anticonceptie een middel kan zijn om het aantal grote grazers terug te brengen. Hoogleraar Stout van de Universiteit Utrecht zegt dat dat op korte termijn geen geschikte methode is. Hij gaat onderzoeken of het over een langere periode een oplossing kan zijn.

In de periode dat edelherten worden afgeschoten, wordt er extra op toegezien dat bezoekers zich niet begeven in delen die niet voor publiek toegankelijk zijn.

Er lopen al twee procedures over de status van het wild in het gebied. Tegen het nieuwe provinciale besluit over het lot van de dieren kan ook nog bezwaar worden gemaakt.

Eigenlijk hadden de Oostvaardersplassen niet moeten bestaan. Hoe dat zit, leggen we uit in onderstaande video:

Uitleg: wat is er aan de hand in de Oostvaardersplassen?

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl