D66 Eerste Kamerlid Hans Engels
NOS Nieuws

D66-senator wil wijzigen grondwet makkelijker maken

Het moet gemakkelijker worden om de grondwet te wijzigen. Dat bepleit D66-fractievoorzitter in de Eerste Kamer Engels in de Volkskrant: "Die grondwet van ons is zo rigide!"

Engels vindt dat Nederland meer democratie nodig heeft. Zo zou er een bindend correctief referendum moeten komen. Maar daarvoor is een grondwetswijziging nodig en dat is zo'n zware en langdurige procedure, dat het nauwelijks lukt om iets voor elkaar te krijgen.

Om de grondwet te wijzigen moet er nu twee keer worden gestemd in Tweede en Eerste Kamer. Tussen de twee stemronden moeten er verkiezingen zijn geweest. En in de tweede ronde is een grote meerderheid van twee derde van de stemmen nodig in beide Kamers.

"Een minderheid van een derde plus één kan dus alles tegenhouden", zegt Engels in de Volkskrant. "De christelijke en conservatieve partijen doen dat ook, zeker in de Eerste Kamer, want zij kennen de regering nu eenmaal een voorname plaats in ons bestel toe. Terwijl het primaat bij het parlement ligt."

Catch-22

Engels wil dat een grondwetswijziging kan worden doorgevoerd na één stemronde in beide Kamers met een gewone meerderheid. Vervolgens moet de bevolking zich erover uit kunnen spreken in een bindend correctief referendum.

Omdat dit systeem er pas na een grondwetswijziging volgens de huidige methode kan komen, spreekt Engels, die sinds juni de nieuwe fractieleider in de Eerste Kamer is, van een "catch-22-situatie" waar je niet uitkomt.

In het najaar komt de staatscommissie Parlementair Stelsel met voorstellen voor democratische vernieuwing. In een tussenrapport pleitte deze commissie onder leiding van commissaris van de koning in Noord-Holland Remkes voor de invoering van een bindend correctief bindend referendum. Verder stelde de commissie dat de procedure voor een grondwetswijziging "in essentie ongewijzigd" moet blijven.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl