Een vluchtelingenkamp in Turkije (archief)
NOS Nieuws

Nederland weigert een op de vijf Syrische asielzoekers vanwege denkbeelden

Ongeveer een vijfde van de Syriërs die via de Turkijedeal worden voorgedragen voor asiel in Nederland valt af vanwege extremistische sympathieën of zeer conservatieve denkbeelden. Dat zegt Paul van Musscher, landelijk portefeuillehouder vreemdelingenzaken en migratiecriminaliteit in de Volkskrant. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR bevestigt het aantal tegen de krant.

De UNHCR draagt kwetsbare vluchtelingen voor om vanuit Turkije overgenomen te worden door Europese landen. Daarna onderzoekt de politie, de immigratiedienst en het COA of de vluchteling in Nederland past. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de vraag of er een gevaar is voor de nationale veiligheid, naar de denkbeelden van de vluchteling en zijn aanpassingsvermogen.

Volgens Van Musscher gaat het bijvoorbeeld om ideeën over gelijkheid tussen man en vrouw. "Als jij zegt: mijn kinderen gaan koste wat het kost niet in gemengde klassen of er wordt niet samen gezwommen, dan gaat er een streep door je dossier en kom je Nederland niet in", citeert de krant Van Musscher.

Uit eigen beweging

Het ministerie van Justitie zegt tegen de Volkskrant dat een deel van de vluchtelingen zich uit eigen beweging terugtrekt. Dat zou bijvoorbeeld gebeuren als de vluchtelingen uitleg hebben gekregen over de Nederlandse normen en waarden op het gebied van diversiteit en de geldende ideeën over gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

De Volkskrant schrijft dat in totaal 15.000 Syriërs zijn overgenomen door de EU, een fractie van de 3,6 miljoen Syrische vluchtelingen in Turkije en minder dan is toegezegd. Van alle lidstaten hebben Nederland en Duitsland relatief het grootste aantal Syriërs opgenomen. Vorig jaar ging het in Nederland om 2100 Syriërs en dit jaar nam het aantal tot en met juli af tot 288 mensen.

Volgens de krant gaat het cijfer van 20 procent afvallers alleen op voor vluchtelingen die worden voorgedragen door de UNHCR. In die gevallen worden andere eisen gesteld, omdat de migranten buiten de normale asielprocedure om naar Nederland komen. Bij een normale asielprocedure toetst Nederland te integratiekansen niet, omdat dat geen criterium is volgens het asielrecht, schrijft de krant.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl