Syrische vluchtelingen in Turkije
NOS NieuwsAangepast

'Mensenrechtenschendingen in vluchtelingenkampen Turkije'

De situatie voor Syrische vluchtelingen die worden opgevangen in Turkse opvangkampen is niet verbeterd. Volgens onderzoekers van de Vrije Universiteit worden de mensenrechten nog altijd geschonden. De onderzoekers vragen zich af of het terugsturen naar Turkije wel rechtmatig is. Tot die conclusie kwam Amnesty International al eerder.

De onderzoekers van de Vrije Universiteit onderzochten de omstandigheden in de kampen in opdracht van VluchtelingenWerk Nederland. Ze spraken met advocaten die de vluchtelingen vertegenwoordigen.

Volgens de onderzoekers mogen vluchtelingen de kampen vaak niet verlaten, worden ze opgesloten in cellen en krijgen ze nauwelijks mogelijkheden om contact met de buitenwereld te hebben. Sommige kampen zijn verkapte detentiecentra, stellen de onderzoekers.

Verder krijgen de Syrische vluchtelingen geen verblijfstatus, maar ze houden een soort vluchtelingenstatus. Ze krijgen daardoor geen kans om volwaardig mee te doen aan de Turkse samenleving.

Schokkend

VluchtelingenWerk Nederland reageert geschrokken op het onderzoek. "Ik vind het schokkend te lezen dat vluchtelingen in Turkije amper toegang tot een asielprocedure krijgen en in gevangenissen terechtkomen", zegt directeur Dorine Manson.

"Vluchtelingen worden zelfs gedwongen documenten te ondertekenen in een taal die ze niet machtig zijn, waarbij ze verklaren zogenaamd vrijwillig terug te willen keren naar hun land van herkomst. Het is dan ook onbegrijpelijk dat de EU-Turkijedeal door de EU en haar lidstaten als groot succes wordt bestempeld en zelfs als blauwdruk wordt gezien voor toekomstige deals met andere landen."

3 miljard

In 2016 sloten de Europese Unie en Turkije een verdrag over de opvang van voornamelijk Syrische vluchtelingen. De afspraak is dat alle vluchtelingen die via Turkije Griekenland, en dus de EU, binnenkomen, worden teruggestuurd.

Voor elke vluchteling die Turkije terugneemt, neemt Europa een Syrische vluchteling op. Turkije krijgt in ruil de 3 miljard euro die eerder was beloofd voor de opvang van vluchtelingen versneld uitbetaald.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl