ANP

De onderwijsbond AOb is zwaar teleurgesteld over de plannen van het kabinet om iets te doen aan het lerarentekort. Bondsvoorzitter Liesbeth Verheggen noemt de maatregelen volstrekt onvoldoende.

De onderwijsministers Slob en Van Engelshoven zeiden gisteren dat het de bedoeling is werkloze leraren weer voor de klas te krijgen, parttimers aan te moedigen om meer uren te gaan werken, afgestudeerde studenten snel voor de klas te krijgen, onderwijsassistenten op te leiden tot leerkracht en iets te doen aan het ziekteverzuim.

"Daarbij merkte de minister op dat er geen griep moet komen, omdat het dan misgaat. Maar een minister die zich zorgen maakt over griep onder leraren in een land waar griep elk jaar de kop opsteekt, heeft echt een probleem", schrijft Verheggen op de website van de bond.

Ze zegt dat leraren ertoe verleiden meer te gaan werken, klassen nog groter te maken en bevoegdheden overdragen aan stagiairs allemaal niets oplost en niet goed is voor leraren en leerlingen.

Noodverbandjes vallen uit elkaar

"Het is een illusie om te denken dat leerkrachten die het onderwijs hebben verlaten, terugkeren onder deze omstandigheden. De stress zal alleen maar toenemen, meer uitval, en bij de eerste griepgolf vallen de zorgvuldig geplakte noodverbandjes uit elkaar."

Een eenvoudige oplossing voor het nijpende tekort aan leraren, vooral in het basisonderwijs, is er volgens de AOb-voorzitter niet. "Maar er moet in elk geval geld bij, en wel zo snel mogelijk. Om het werk weer aantrekkelijk te maken, is het nodig dat leraren beter gaan verdienen en minder stress ervaren."

Om in de aanloop naar Prinsjesdag druk op de ketel te houden en meer geld voor het onderwijs te eisen, zijn er op 12 september stakingen in het basisonderwijs in Zuid-Holland en Zeeland.

STER reclame