In samenwerking met
RTV Utrecht
NOS Nieuws

'Uitzetten naar Armenië schadelijk voor Howick en Lili'

Als de Armeense kinderen Howick en Lili nu worden uitgezet naar Armenië, leidt dat tot een ernstige beschadiging van hun ontwikkeling. Dat zei de advocaat van de kinderen vandaag bij het hoger beroep over de asielaanvraag van de kinderen bij de Raad van State, meldt RTV Utrecht.

Howick en Lili kwamen tien jaar geleden met hun moeder naar Nederland. De broer en zus waren toen twee en drie jaar oud. Hun moeder probeerde jarenlang een verblijfsvergunning te krijgen. Vorig jaar werd bepaald dat het gezin mocht worden uitgezet. De moeder vertrok ook daadwerkelijk, in augustus, maar haar kinderen bleven. Zij wonen bij een bevriend gezin in Amersfoort.

Vorige maand oordeelde de bestuursrechter dat hun asielaanvraag opnieuw beoordeeld moest worden, omdat niet goed bekeken zou zijn in welke situatie ze terechtkomen in Armenië. Zonder die informatie, kunnen de kinderen niet uitgezet worden, meende de rechter.

Zorg en opvang

Staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid is het daar niet mee eens en ging in beroep. Die zaak dient vandaag bij de Raad van State. Tijdens de zitting zei de landsadvocaat dat in Armenië voldoende zorg en opvang is geregeld en dat niets de terugkeer van de kinderen in de weg staat.

De advocaat van de kinderen is het daar niet mee eens. De kinderen kunnen waarschijnlijk niet bij hun moeder wonen. Ook is er nog geen school geregeld en hebben ze geen sociale contacten in het land omdat ze in Nederland zijn opgegroeid.

Weeshuis

In de rechtbank werd ook duidelijk dat het niet goed gaat met de moeder. Ze heeft psychische klachten, voelt zich onveilig en zou niet in staat zijn om voor de kinderen te zorgen. Als de kinderen nu naar Armenië gaan, komen ze waarschijnlijk in een weeshuis terecht.

Een deskundige van de Raad voor de Kinderbescherming zegt daarom dat het in ieder geval voorlopig beter is als Lili en Howick in Nederland blijven. "Het uitgangspunt is hereniging. Maar omdat moeder nu niet in staat is voor haar kinderen te zorgen, is het beter als ze hier blijven."

Ook de advocaat vindt dat hereniging pas kan plaatsvinden als gegarandeerd is dat de kinderen goed terechtkomen. De Raad van State doet later uitspraak.

Advertentie via Ster.nl