ANP

De onderwijsinspectie deed al jaren onderzoek naar het VMBO Maastricht, waar geen van de 354 leerlingen dit jaar eindexamen had mogen doen.

Sinds 2016 kwamen er 28 klachten binnen van leerlingen en ouders, blijkt uit interne inspectiedocumenten die dagblad De Limburger kreeg na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB).

Het was al bekend dat het schoolbestuur en de onderwijsinspectie eind 2016 al op de hoogte waren van problemen met schoolexamens. Nu blijkt dat de inspectie ook onderzoeken deed en afspraken maakte.

De klachten gingen bijna allemaal over het uitvallen van lessen en de achterstanden die leerlingen daardoor opliepen. In december vorig jaar waren er nog steeds klachten over lesuitval. De scholenkoepel Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) moest vanaf toen maandelijks rapporteren over de lestijd.

Klokkenluider

Uiteindelijk hoorde de inspectie afgelopen juni van een klokkenluider dat er iets goed mis was. Daarop begon zij het recentste onderzoek en kwam erachter dat de laatstejaars schoolexamens bij één of meer vakken onvolledig hadden afgerond.

Ook blijkt uit het rapport dat het vmbo-basis van het Sint-Maartenscollege, een van de scholen die onder de koepel vallen, al in januari 2016 zwak was. In juni dit jaar was de afdeling dat nog steeds.

Ouders en leerlingen hebben tegenover De Limburger kritiek geuit op de rol van de inspectie. Ze stellen dat die hun klachten wel heeft genoteerd, maar amper actie heeft ondernomen.

De onderwijsinspectie wil "gezien de onderzoeken die wij hebben lopen naar de school en het bestuur" niet reageren op het bericht van De Limburger. Ook het onderzoek van de Auditdienst Rijk naar het handelen van de onderwijsinspectie is aanleiding voor de inspectie om geen reactie te geven.

Mbo-opleiding

De gezakte eindexamenleerlingen op het VMBO Maastricht doen hersteltoetsen om alsnog hun diploma's te kunnen halen. Dertig van de 354 leerlingen hoeven dit niet te doen, twintig zijn definitief gezakt.

De meeste leerlingen kunnen al wel beginnen aan een mbo-opleiding, ook als ze hun schoolexamens nog niet allemaal hebben gehaald.

STER reclame