Stofwolken trekken over de snelweg A73 tussen Venray en Venlo ANP

Vanwege de aanhoudende droogte treffen Rijkswaterstaat en de waterschappen voorbereidingen op een landelijk watertekort. In de recentste Droogtemonitor schrijft de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) dat het neerslagtekort volgende week mogelijk zal stijgen naar 289 millimeter, waarmee het recordtekort uit 1976 wordt verbroken.

In de hoge zandgronden in het oosten en zuiden van Nederland (delen van Noord-Brabant, Limburg, Veluwe, Achterhoek, Twente en Drenthe) is geen wateraanvoer. Die gebieden zijn daardoor afhankelijk van neerslag voor water en vanwege de droogte is er daar momenteel sprake van een watertekort.

Maatregelen

In die gebieden gelden onder meer sproeiverboden met oppervlaktewater. "Die verboden zijn essentieel om voldoende water te behouden voor kwetsbare gewassen en natuur", aldus de LCW.

Waterschappen in het IJsselmeergebied wordt geadviseerd zo min mogelijk water uit het IJsselmeer te onttrekken om het waterpeil op niveau te houden.

Vanwege de warmte blijft de vraag naar water tegelijk onverminderd hoog. Op steeds meer plekken worden extra pompen ingezet om in de vraag te voorzien en waterschappen proberen zoveel mogelijk water vast te houden.

Bij de Afsluitdijk en Haringvlietsluizen wordt bijvoorbeeld geen water meer doorgelaten naar zee. "En gezien de weer- en afvoerverwachting zijn meer maatregelen niet uit te sluiten", aldus de LCW.

Dalende waterkwaliteit

Door de droogte daalt op veel plaatsen de waterkwaliteit, wat onder meer leidt tot blauwalg en bacteriën in het water en vissterfte. Om die reden is het aantal negatieve zwemadviezen en -verboden toegenomen. Rijkswaterstaat en de waterschappen roepen op om alleen te zwemmen op officiële zwemlocaties.

STER reclame