NOS Nieuws

Universiteiten mogen onderwijs geven in het Engels

De Universiteit Maastricht en de Universiteit Twente mogen hun bacheloropleiding Psychologie ook in het Engels aanbieden. De rechter heeft in een kort geding bepaald dat de universiteiten daarmee niet in strijd zijn met de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).

De zaak was aangespannen door de vereniging Beter Onderwijs Nederland, die vindt dat Nederlandse studenten last hebben van de verengelsing in het onderwijs. De kwaliteit van het onderwijs zou erdoor achteruitgaan. Ook zouden Nederlandse studenten meer concurrentie krijgen van buitenlandse studenten bij de toelating tot een opleiding of een universiteit.

Internationaal karakter

De voorzieningenrechter zegt dat de twee universiteiten niet in strijd handelen met de wet. Daarin staat dat onderwijs en examens in principe in het Nederlands worden afgenomen, maar dat daarvan kan worden afgeweken.

Volgens de rechter hebben de universiteiten goed duidelijk gemaakt waarom zij de bacheloropleiding Psychologie (ook) in het Engels aanbieden. De universiteiten vinden dat de Engelstalige opleiding goed is voor de kwaliteit van het onderwijs, zeker gezien het internationale karakter van het vakgebied.

De motivering van Beter Onderwijs Nederland was volgens de rechter niet goed genoeg. De vereniging benadrukte in de procedure voornamelijk het algemene belang van onderwijs in het Nederlands en ging volgens de rechtbank niet genoeg in op de specifieke situatie van de opleidingen Psychologie op de beide universiteiten.

Geen standpunt

De uitspraak van de rechter geldt alleen voor de opleiding Psychologie aan de Universiteit Maastricht en de Universiteit Twente. "Het is niet aan de voorzieningenrechter om in het debat een standpunt in te nemen over het belang van Nederlandstalig onderwijs voor de kwaliteit van het hoger onderwijs."

Volgens de rechter is het aan de onderwijsinstellingen zelf om hierover een beslissing te nemen en aan de toezichthouder en de minister om erop toe te zien dat de instellingen zich aan de wet houden.

Nederlandse minderheid

Op dit moment is 23 procent van de bacheloropleidingen op Nederlandse universiteiten volledig Engelstalig. In het masteronderwijs is dat zelfs 74 procent.

Nederlandse studenten zijn ook steeds vaker in de minderheid in de collegezaal. Dit studiejaar telt ruim 75.000 internationale studenten. Dat aantal is in tien jaar tijd verdubbeld. Uit cijfers van Nuffic, de organisatie voor internationalisering van het onderwijs, blijkt dat bij 210 studies (bijna 10 procent van het totaal) meer buitenlandse dan Nederlandse studenten staan ingeschreven.

Kwaliteit onder druk

Internationale studenten kiezen vaak voor studeren in Nederland omdat de opleidingen hoog staan aangeschreven en betaalbaar zijn. Maar ook het grote aanbod van Engelstalige opleidingen speelt een grote rol. Frankrijk en Italië hebben dat bijvoorbeeld niet.

Volgens Beter Onderwijs Nederland zetten die Engelstalige opleidingen de kwaliteit van het onderwijs onder druk. Nederlandse docenten en studenten zouden zich lang niet zo goed kunnen uiten in het Engels als in het Nederlands.

Thesis, assesment en survey

De verengelsing van het onderwijs heeft ook invloed op de voertaal buiten de colleges om. Termen die uit het Engelse hoger onderwijs komen, worden volop gebruikt. Een assistent in opleiding of promovendus wordt tegenwoordig vaak een PhD candidate genoemd en een wetenschappelijk tijdschrift is een journal.

Even een test: link het Engelse en Nederlandse woord aan elkaar.

Volgens minister Van Engelshoven van Onderwijs hoeven studenten zich geen zorgen te maken over de opmars van Engelstalige vakken en colleges. Ze benadrukte vorige maand in een debat over internationalisering in het hoger onderwijs dat het Nederlandstalige aanbod blijft. "Er is altijd plek in het hoger onderwijs voor iedere Nederlandse student."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl