EPA
NOS Nieuws

Merkel krijgt toezeggingen over terugnemen migranten, CSU bindt in

De Duitse bondskanselier Merkel heeft de toezegging van veertien lidstaten gekregen om besprekingen te beginnen over het versneld terugnemen van migranten. Merkel meldt dat in een schrijven aan de fractieleiders van CDU en CSU. De mededeling komt aan de vooravond van partijbijeenkomsten van de CDU en haar Beierse zusterpartij CSU over de EU-afspraken over migratie.

Tsjechië, Hongarije en Polen hebben ontkend dat ze Duitsland hebben beloofd migranten versneld terug te nemen. De Tsjechische premier Babis spreekt met klem tegen dat hierover is onderhandeld met Duitsland. Volledige onzin, zei hij.

Een woordvoerder van de Duitse regering zei daarop dat Tsjechië wel degelijk de bereidheid heeft getoond om besprekingen te beginnen over het terugnemen van migranten. Een dergelijke regeling beoogt de asielafspraken in Europa efficiënter te maken. De woordvoerder zei dat hij de reactie uit Praag betreurt.

Dublin-afspraak

Het schrijven van Merkel gaat over asielzoekers die, voordat ze naar Duitsland kwamen, al in een ander land geregistreerd stonden. De Dublin-conventie van de EU schrijft voor dat migranten hun asielverzoek moeten indienen in het land waar ze in Europa binnenkomen. Merkel somt in het document tal van maatregelen op om het Europese asielbeleid aan te scherpen.

Onder de veertien landen in het document zijn er drie die steeds een geharnast standpunt innamen over de verdeling van vluchtelingen over Europa: Polen, Hongarije en Tsjechië. Ook Nederland zou een verzoek tot overleg van Merkel hebben ontvangen. De andere landen zijn België, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Letland, Litouwen, Portugal, Zweden en Luxemburg. Met Spanje en Griekenland heeft Duitsland afzonderlijke afspraken gemaakt.

CSU matigt toon

Premier Söder van Beieren heeft de uitkomst van de EU-top over migratie verwelkomd. Wat in Brussel bereikt is, is meer dan we voor mogelijk hadden gehouden, zegt Söder.

Söder schreef het resultaat van de Europese top grotendeels op eigen rekening. Zonder de druk van de CSU zou het nooit zover zijn gekomen, zei de CSU-premier voor een partijbijeenkomst in Beieren.

De CSU dreigde voor de EU-top tegen de zin van Merkel de zuidgrens van Duitsland voor sommige migranten en vluchtelingen te sluiten. Dat zou zo goed als zeker tot de val van het kabinet-Merkel leiden.

Voorzitter Andrea Nahles van de andere regeringspartij SPD heeft de CSU opgeroepen "weer bij zinnen te komen".

Gesprek Merkel - Seehofer

Vanavond heeft Merkel overleg gevoerd met minister van Binnenlandse Zaken Seehofer van de CSU. De twee stonden in de afgelopen week scherp tegenover elkaar in het migratiedebat. De ontmoeting was waarschijnlijk bedoeld om de partijen weer op één lijn te krijgen en de onderlinge verhouding te verbeteren. Na afloop zijn geen mededelingen gedaan aan de pers over de inhoud van het gesprek.

Merkel zou Seehofer willen belasten met de besprekingen met de EU-lidstaten om het asielbeleid te stroomlijnen. Allerlei details daarover moeten nog worden uitgewerkt.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl