Reuters
NOS Nieuws

Hulporganisaties teleurgesteld over migratie-akkoord EU

Hulporganisaties zijn teleurgesteld over het in Brussel bereikte migratieakkoord. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland is Europa steeds meer gericht op "het afweren van vluchtelingen". Artsen zonder Grenzen (AzG) noemt het vannacht bereikte akkoord vaag. "Het is onduidelijk wat dit in de praktijk betekent."

"In een tijd dat er wereldwijd een recordaantal vluchtelingen is, is het zeer teleurstellend dat EU-leiders niet in staat zijn samen tot oplossingen te komen die bijdragen aan de bescherming van vluchtelingen", schrijft Vluchtelingenwerk in een reactie. "De EU houdt vast aan het sluiten van de grenzen en er is geen oplossing voor het gesol met asielzoekers op de Middellandse Zee."

Onevenredig zwaar

Vluchtelingenwerk noemt het zorgelijk dat er binnen Europa geen bereidheid is verantwoordelijkheden te delen en dat de herverdeling van asielzoekers op vrijwillige basis moet gebeuren. Er is volgens de organisatie juist dringend behoefte aan afspraken over een eerlijke verdeling over lidstaten, omdat de landen aan de buitengrenzen onevenredig zwaar belast worden.

De hulporganisatie had ook graag gehad dat de omstandigheden in de zogenoemde migrantenhotspots in Italië en Griekenland waren besproken. Vluchtelingenwerk spreekt van het opsluiten van asielzoekers door de EU in nieuwe gesloten opvangcentra in Zuid-Europa. Hulporganisatie Save the Children voegt eraan toe: "Dit is een hek om Europa zetten zonder afspraken te maken over hoe mensen op een humane manier op te vangen."

'Bloed kleeft aan handen EU'

Het enige waar Europa het volgens Artsen zonder Grenzen over eens lijkt te zijn, is het ontwijken van de verantwoordelijkheid om kwetsbare mensen te beschermen, ongeacht welke gruwelen ze ontvluchten. "Het is teleurstellend dat de EU-leiders geen oplossing kunnen vinden om deze mensen te helpen, maar focussen op het verder sluiten van de grenzen, ongeacht de status van deze mensen."

Ook wijst Artsen zonder Grenzen erop dat er nog steeds geen oplossing lijkt te zijn gevonden voor migranten die de Middellandse Zee oversteken en daarbij het risico van de verdrinkingsdood lopen. De ngo's worden volgens AzG tot zondebokken gemaakt. Het bloed van de doden die vallen omdat de schepen van de ngo's hun werk niet kunnen doen, kleeft volgens de organisatie aan de handen van de EU.

IOM, UNHCR en Unicef

De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zijn er juist over te spreken dat er in Brussel overeenstemming is bereikt. Wel wordt volgens woordvoerders nog gewacht op de details. De IOM-woordvoerder spreekt van buitengewone solidariteit tussen de landen. De UNHCR noemt het een kans voor Europa om een voorbeeld te stellen hoe problemen met migranten moeten worden gemanaged.

Unicef is kritischer en vreest dat kinderen worden vastgezet in de "gesloten centra" waar verschillende regeringleiders over spraken. In de slotverklaring van de EU-leiders wordt het vagere begrip "gecontroleerde centra" gebruikt. Save the Children is argwanend over die centra. "Dat zijn natuurlijk gewoon detentiekampen."

De UNHCR en de IOM zijn ook tegen gesloten centra. Die kunnen slechts gebruikt worden om migranten korte tijd te huisvesten, daarna zouden vluchtelingen zo snel mogelijk naar andere landen moeten worden gebracht. De IOM gaat ervan uit dat de centra waarschijnlijk in EU-gebied komen. De organisatie staat naar eigen zeggen klaar om de EU te helpen. Centra buiten Europa zijn pas mogelijk als de verblijfsomstandigheden gegarandeerd kunnen worden.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl