President Macron, premier May en bondskanselier Merkel (vlnr) in gesprek ANP

In Brussel duren de onderhandelingen tussen de regeringsleiders van de landen van de Europese Unie over het heikele thema 'migratie' naar verwachting tot diep in de nacht.

Europa moet een antwoord vinden op de vraag wie de migranten uit Afrika en Azië opvangt en waar dat moet gebeuren. Italië zet naar verluidt het overleg onder druk door te dreigen een veto uit te spreken over de slotverklaring, als er geen overeenstemming is over een voor Rome acceptabele migratie-aanpak.

Dat is van belang, omdat de in die slottekst verwoorde plannen alleen kunnen worden uitgevoerd als alle 28 lidstaten ermee instemmen. Wat de voorstellen inhouden is alleen op hoofdpunten duidelijk.

Centraal staat een voorstel om migranten uit Afrika voortaan op te vangen in Noord-Afrikaanse landen als Marokko, Algerije, Tunesië, Egypte en Libië. Daar zou ook bepaald moeten worden of ze mogen doorreizen naar de EU. In ruil voor die eerste opvang krijgen de Afrikaanse landen geld, net zoals de EU dat doet met Turkije. Marokko heeft al gezegd dat het daarin niet geïnteresseerd is.

Italië vindt dat het onredelijk veel migranten binnen zijn grenzen heeft. Er komen er jaarlijks duizenden het land in, vooral uit Afrika. De nieuwe regering van premier Conte vaart een scherpe anti-immigratiekoers.

'Toppen van de waarheid'

Voorzitter Tusk had vanmiddag al deelakkoorden over handel en defensie willen ondertekenen, maar dat wilde Italië niet. Daarom zijn ook de tussentijdse persconferenties geschrapt: pas morgenmiddag, aan het eind van de tweedaagse top zullen de regeringsleiders een toelichting geven op de uitkomsten.

De Duitse bondskanselier Merkel zei voor haar vertrek naar Brussel dat het onderwerp migratie het lot van de Europese Unie kan bepalen. Premier Rutte, samen met Merkel een van de langstzittende regeringsleiders, relativeerde dat: "Ik heb al zo veel 'toppen van de waarheid' meegemaakt", zei hij bij aankomst. "Dit is een belangrijke top, maar vandaag gaat het vooral om de discussie."

Teruglopende aantallen

Of dat voldoende is voor Italië is dus maar de vraag: dat land wil een lijst met actiepunten die ertoe zullen leiden dat het veel minder migranten zal hoeven opnemen.

De discussie in Brussel speelt overigens tegen de achtergrond van een teruglopend aantal migranten: de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) denkt dat er dit jaar via zee zo'n 80.000 Europa zullen binnenkomen, ongeveer de helft van het aantal van vorig jaar.

STER reclame