NOS NieuwsAangepast

Tientallen gemeenten willen snel huizen van het aardgas halen

  • Reinalda Start en Ben Meindertsma

    researchredacteuren

  • Reinalda Start en Ben Meindertsma

    researchredacteuren

Zeker 41 gemeenten willen de komende jaren al beginnen met het afkoppelen van bestaande woningen van het aardgas. Dat blijkt uit een analyse door de NOS van de coalitieakkoorden die na de gemeenteraadsverkiezingen zijn gesloten. Het gaat om tienduizenden woningen in ruim 70 wijken.

Het kabinet wil dat er vanaf 2050 geen aardgas meer wordt gebruikt. Daarvoor moeten niet alleen nieuwe woningen aardgasvrij zijn, maar ook bestaande huur- en koopwoningen van het gas worden afgekoppeld. Gemeenten krijgen daar een belangrijke rol bij.

De NOS analyseerde daarom 278 coalitieakkoorden die na de gemeenteraadsverkiezingen zijn gesloten. In een derde van de gemeenten lijkt de ambitie om Nederland aardgasloos te maken compleet aan de lokale politici te zijn voorbij gegaan: ze reppen er met geen woord over in hun coalitieakkoord. In 144 coalitieakkoorden (52 procent) is het wel een thema, maar ontbreken concrete plannen om bestaande woningen te ontkoppelen.

Richard de Mos

In de 41 overige gemeenten (15 procent) zijn er dus wel concrete plannen. De gemeente Den Haag heeft de grootste ambities. In het coalitieakkoord dat mede is opgesteld door Richard de Mos, bekend van zijn klimaatsceptische bijdragen als Kamerlid, schrijven de partijen dat ze de komende periode "25.000 tot 30.000 bestaande woningen (nagenoeg) van het gas af" willen krijgen.

Ter vergelijking: het kabinet wil voor het einde van deze kabinetsperiode jaarlijks 30.000 tot 50.000 bestaande woningen in heel Nederland gasvrij maken. De gemeente Den Haag wil daar dus een fors deel van voor zijn rekening nemen.

Ook Nijmegen (acht wijken) en Ede (alle huurwoningen aardgasloos in 2035) zijn vergeleken met de rest van Nederland zeer ambitieus. Amsterdam wil drie wijken van het aardgas halen en de gemeente Rotterdam kondigde vandaag aan dat deze collegeperiode 10.000 woningen aardgasvrij worden gemaakt.

Maar niet alleen grotere gemeenten lopen voorop. Zo wil de gemeente Berg en Dal (ruim 30.000 inwoners) de komende periode in samenspraak met een woningcorporatie honderd tot honderdvijftig woningen van het gas halen. En Wageningen (ruim 38.000 inwoners) wil twee wijken per jaar aardgasvrij maken.

Groningenveld

98 procent van de 6 miljoen Nederlandse woningen is nu aangesloten op het gasnet. De afkoppeling is nodig om de klimaatdoelstellingen te halen, en om de gaswinning in Groningen te kunnen beëindigen. Vanaf 2030 mag er uit het Groningenveld geen gas meer worden gehaald, vanwege de aardbevingen die daar plaatsvinden. Het gas dat daarna nog nodig is moet grotendeels worden geïmporteerd.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl