ANP
NOS NieuwsAangepast

Nieuwe college Rotterdam zet vol in op energietransitie

De energietransitie wordt het speerpunt van het nieuwe college in Rotterdam. Dat moet het vliegwiel worden voor het ontwikkelen van nieuwe, duurzame bedrijven en het opknappen en aardgasvrij maken van woningen. Zo wordt Rotterdam aantrekkelijker als stad en worden er nieuwe banen gecreëerd.

Dat staat in het collegeakkoord dat vanmiddag door VVD, CDA, D66, GroenLinks en CU/SGP is gepresenteerd. Rotterdam is een van de 41 Nederlandse gemeenten met concrete plannen om woningen de komende vier jaar van het aardgas af te halen.

De gemeente krijgt de regie bij de transitie. Tegelijk is het volgens de partijen de bedoeling dat bedrijven, maatschappelijke organisaties, het onderwijs en het havenbedrijf een rol krijgen.

150 miljoen euro

De kosten voor de energietransitie in Rotterdam lopen op tot bijna 50 miljard in 2050. Het Rijk, bedrijfsleven en ook de gemeente zullen uiteindelijk dat geld op tafel moeten leggen. "Het is een flink bedrag. Maar de urgentie is hoog en om kansen te verzilveren en de energietransitie mogelijk te maken moet Rotterdam nu beginnen", schrijven de partijen in het akkoord.

Het nieuwe college wil daarom de komende vier jaar alvast in totaal 150 miljoen euro vrijmaken voor de energietransitie.

In 2030 moet de stad voldoen aan het Akkoord van Parijs door de CO2-uitstoot bijna te halveren. De komende collegeperiode moeten ook ten minste 10.000 woningen aardgasvrij worden gemaakt. 15.000 woningen worden daarnaast verduurzaamd.

Volgend jaar moet er een Rotterdams Energie- en Klimaatakkoord liggen waarin de overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties afspraken maken over het verduurzamen van de stad. Ook komt er een investeringsfonds om energiebesparende maatregelen te financieren. Dit fonds wordt gevoed met de opbrengsten van de verkoop van Eneco-aandelen.

Milieuzone opgeheven

Opvallend is dat de milieuzone voor oudere benzine- en dieselauto's weer wordt opgeheven. Dat was een wens van de VVD. Alleen de milieuzone voor vrachtverkeer in het centrum blijft overeind. Wel hebben de partijen afgesproken dat auto's van de gemeente als ze worden vervangen emissieloos moeten zijn.

Het nieuwe college wil de komende vier jaar 18.000 woningen bouwen en duizenden minder goedkope woningen slopen dan het vorige college had besloten.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl