ANP
NOS NieuwsAangepast

Oproep netbeheerder: sluit nieuwbouwwoningen niet meer aan op gasnet

  • Reinalda Start

    Redacteur Binnenland

  • Reinalda Start

    Redacteur Binnenland

Netbeheerder Liander roept gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars op om geplande aanleg van gasleidingen terug te draaien. Volgens Liander is het kapitaalvernietiging om nu nog nieuwbouwhuizen op gas aan te sluiten, terwijl het kabinet de ambitie heeft om het gebruik van aardgas helemaal te stoppen in 2050.

Vanaf 1 juli dit jaar mogen gemeenten in principe geen nieuwe vergunningen meer verstrekken voor nieuwbouwwoningen met aardgas. Liander sluit dan ook woningen niet meer aan op het aardgasnet, waarvoor op of na 1 juli een vergunning is aangevraagd.

Nieuwbouwprojecten die nog niet gebouwd zijn, maar waar al wel een vergunning voor is verstrekt, vallen onder de oude regeling en komen nog wel in aanmerking voor aansluiting op het aardgasnet. Liander vraagt nu gemeenten om dat te heroverwegen. "Met aardgasloze nieuwbouw draagt u bij aan een snelle verduurzaming en houdt u de maatschappelijke kosten op de lange termijn zo laag mogelijk", staat in een brief van Liander.

Renovatie

Ook de renovatie van bestaande gasleidingen moet worden heroverwogen, zegt Liander. Bij het vervangen van oude rioleringen worden meestal oude gasleidingen ook vervangen. "Dat is het aangewezen moment om nogmaals met gemeenten in gesprek te gaan over hun plannen om van het aardgas af te gaan in die betreffende wijk", zegt een woordvoerder van Liander.

Dat leidt soms tot uitstel, waardoor nieuwe werkzaamheden voor een nieuwe riolering gecombineerd kunnen worden met de aanleg van een duurzame energievoorziening in die wijk. "Daarmee worden onnodige investeringen in gasnetten voorkomen en de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk gehouden."

Tekorten

Gemeenten hebben een belangrijke rol in de toekomstige energievoorziening. Zij bepalen welke energiebronnen gekozen worden, in nieuwbouwwijken maar ook in bestaande wijken. Voor Liander is het van belang dat gemeenten snel keuzes maken over hoe wijken ook in de toekomst worden verwarmd.

Liander is verantwoordelijk voor de aanleg van kabels en leidingen en beheert ook regionale energienetwerken. De netbeheerder vreest voor tekorten op het bestaande elektriciteitsnet als niet goed gezamenlijk wordt nagedacht over de verandering van energiebronnen.

Een ander probleem waar Liander mee kampt, is een tekort aan technisch personeel. Om van aardgas af te komen, moet veel werk worden verzet. Nu lopen de wachttijden voor elektriciteitsaansluitingen in sommige gebieden al enorm op.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl