NOS NieuwsAangepast

RIVM: op termijn mogelijk tientallen doden door missen hpv-vaccinatie

Van de meisjes die vorig jaar werden uitgenodigd om zich te laten vaccineren tegen baarmoederhalskanker, kwam minder dan de helft opdagen. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu kan die lage dekkingsgraad op lange termijn leiden tot tientallen extra, onnodige, doden door baarmoederhalskanker.

Uit cijfers die het RIVM vandaag presenteert blijkt dat vorig jaar 46 procent van de opgeroepen 12- of 13-jarige meisjes een vaccin kreeg tegen hpv, het virus dat baarmoederhalskanker veroorzaakt. Vlak na de invoering van het vaccinatieprogramma, ongeveer 10 jaar geleden, was de vaccinatiedekking ongeveer de helft en daarna steeg de animo naar 61 procent.

Het RIVM maakt zich daar zorgen over en noemt de ontwikkeling "dramatisch". Volgens het instituut blijven kinderen weg omdat hun ouders bang zijn voor bijwerkingen van het vaccin, zoals chronische vermoeidheid. Het RIVM benadrukt dat onderzoek heeft uitgewezen dat het middel veilig is.

Andere ziektes

Ook de animo om te vaccineren tegen andere ziektes is vorig jaar licht gedaald, met 1 procent. Volgens het RIVM is daardoor de kans groter dat in de toekomst aandoeningen als de mazelen uitbreken. Ook vorig jaar waarschuwde het instituut hiervoor op basis van de dalende animo voor inentingen in 2016.

Voor de meeste ziektes is de vaccinatiegraad hoger dan 90 procent en daarmee doet Nederland het wel beter dan veel andere landen.

Volgens het RIVM speelt de dalende animo voor inentingen in alle regio's. Het instituut zegt de dalende vaccinatiegraad en de discussie over bijwerkingen van vaccins de komende jaren nauw te volgen.

"Er is niet één simpele oplossing. Veel ziektes zijn een beetje uit beeld en bij het vaccin willen we daar meer aandacht aan besteden, maar dat is een kwestie van lange adem", zegt Hans van Vliet van het RIVM. De zorgen over bijwerkingen wil het instituut ook wegnemen via de biologielessen op school.

VWS: geen campagne

Het ministerie van VWS begint naar aanleiding van het nieuws van het RIVM geen campagne. Ook komt het ministerie niet met een plan van aanpak. Op dit moment doet een speciale commissie namelijk onderzoek naar de oorzaken van de dalende vaccinatiegraad, met name de sociale oorzaak. De uitkomst DAARVAN is leidend voor een plan van aanpak. Die uitkomst wordt in het najaar verwacht. Dan volgt ook een uitgebreide reactie van de staatssecretaris.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl