ANP

Het kabinet is voorlopig niet van plan de verhuizing van het korps mariniers van Doorn naar Vlissingen stop te zetten. In een debat met de Tweede Kamer zei staatssecretaris Visser dat het afblazen van de verhuizing schadeclaims van het bouwconsortium kan opleveren.

Tot nu toe is er al 36,8 miljoen euro uitgegeven aan de voorbereiding: voor het kopen en bouwrijp maken van grond, voor manuren van Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf, en voor werkzaamheden van de provincie Zeeland en de gemeente Vlissingen. En Visser houdt rekening met nog hogere claims als het plan nu wordt stopgezet.

Visser wijst erop dat de Tweede Kamer in 2012 zelf de verhuizing heeft goedgekeurd. De aanbesteding aan bouwbedrijven om de nieuwe kazerne en de terreinen aan te leggen is al in volle gang. "De bedrijven die het bouwconsortium vormen, zeggen misschien 'Ik ben er wel klaar mee' als we nu een pauze inlassen", zegt Visser.

Gezinnen en schoolgaande kinderen

Een deel van de Tweede Kamer, waaronder regeringspartij D66, maakt zich zorgen over de gevolgen van de verhuizing van het midden van het land naar de provincie Zeeland. Mariniers met gezinnen en schoolgaande kinderen zouden massaal vertrekken als de verhuizing doorgaat.

Visser gaat het komende halfjaar de uitstroom van mariniers in de gaten houden, zowel de aantallen als waarom de mariniers zeggen te vertrekken. "Ik deel de zorg", zegt de staatssecretaris. Komende zomer moet ook blijken of de te bouwen kazerne nog steeds wel kan voldoen aan de eisen die het korps mariniers heeft gesteld. Zo niet dan staat de verhuizing alsnog op losse schroeven.

STER reclame