Discussie tijdens het burgerforum Radboudumc

Burgers moeten meer betrokken worden bij keuzes die de politiek maakt om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden. Dat staat in het manifest Draagvlak voor lastige keuzes, dat de Kamercommissie voor de zorg vandaag in ontvangst neemt.

Het manifest komt voort uit het 'Burgerforum'. Tijdens dat project van het Radboudumc en de Erasmus Universiteit gingen 24 burgers, met diversiteit in sociaal-economische achtergrond, eind vorig jaar drie weekenden lang met elkaar in discussie over uiteenlopende vraagstukken in de zorg. En vooral over de vraag: welke zorg hoort thuis in het basispakket, en welke niet?

Met stijgende zorguitgaven komt die vraag steeds vaker aan bod. De bedoeling van het project was om burgers beter te informeren over de complexiteit van keuzes die gemaakt moeten worden.

"Als je burgers goed informeert, en flink met elkaar laat discussiëren, dan zien ze echt in dat het nodig is om keuzes te maken en zijn ze daar ook toe bereid", zegt Rob Baltussen, hoogleraar gezondheidseconomie aan het Radboudumc en initiatiefnemer van het Burgerforum, in het Radio 1 Journaal.

“Er moeten keuzes gemaakt worden, helaas, anders hou je niks over voor de rest. Eerst was ik altijd van ‘je moet iedereen helpen’ en dat vind ik nog steeds wel, maar soms kan dat gewoon niet omdat er geen geld voor is.”

Debbie, deelnemer Burgerforum

Alle discussies die gedurende de weekenden gevoerd werden, zijn opgenomen en geanalyseerd. "Alle argumenten zijn eruit gehaald en samengevat", zegt Baltussen. Dat resulteerde in het manifest.

De bedoeling is om daarmee een bredere discussie te initiëren. "Deze 24 mensen vormen geen representatieve groep, maar het geeft wel een mooi beeld van wat er zoal aan meningen leeft", zegt Baltussen. "Het is belangrijk om de discussie breder te voeren. Burgerparticipatie kan een breder thema worden."

De gedachte is dat ministerie, zorginstituut, zorgverzekeraars, patiëntenfederaties, en anderen in hun beleidskeuzes rekening kunnen houden met die criteria.

De deelnemers van het Burgerforum zouden graag zien dat de politiek burgers meer betrekt bij het maken van keuzes in de zorg, en de motivering daarvoor. "Aan de ene kant uitleggen: waarom maken we die beslissingen, en aan de andere kant uitleggen hoe lastig dat is", zegt Baltussen. "Laat maar zien dat men het in Den Haag ook lastig vindt. Dat men ook emoties heeft en compassie heeft."

STER reclame