ANP

Minister De Jonge wil dat hulpverleners beter letten op kinderen van wie de ouders een ziekte, verslaving of beperking hebben. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vindt dat hulpverleners bij de behandeling van een ouder altijd moeten nagaan of de kinderen steun nodig hebben en of ze wel veilig zijn.

Nu wordt deze zogeheten 'kindcheck' vooral gebruikt bij vermoedens van ernstige mishandeling. Artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychiaters en psychologen moeten in alle contacten met volwassenen die psychische problemen hebben of verslaafd zijn, vaststellen of er kinderen in het gezin zijn en inschatten of die hulp nodig hebben.

Kinderen kunnen door de zorg voor een ouder in de problemen komen op school of zelf in psychische nood komen. Soms ook raken ze overbelast doordat ze een boel taken overnemen en zo onbedoeld mantelzorger worden.

Toch maatregelen

Minister De Jonge wilde eerder deze maand nog geen maatregelen nemen om kinderen met zieke ouders extra te ondersteunen. Hij reageerde op een rapport van de Kinderombudsman. Zij constateerde dat kinderen te jong te veel verantwoordelijkheden op hun schouders krijgen.

Een aantal politieke partijen zoals D66, PvdA en de PVV maakte zich in het overleg met de minister ook zorgen. D66-Kamerlid Raemakers is bang dat deze kinderen tussen wal en schip vallen, omdat de hulp zich vooral op de ouders richt.

De minister zei toen dat er al heel veel programma's zijn om deze kinderen te helpen. Inmiddels lijkt hij overtuigd van de noodzaak om maatregelen te nemen. Zo is gebleken dat de verplichte kindcheck veel te beperkt wordt uitgevoerd.

Mentor

Minister De Jonge vraagt daarom de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) daar de komende tijd extra op te letten. Ook in de opleidingen van artsen en hulpverleners moet er extra aandacht voor komen, vindt de minister.

De Jonge wil ook dat kinderen van ouders met een ziekte, verslaving of beperking een mentor krijgen. Hij gaat daarnaast investeren in onderzoek naar de gevolgen voor deze kinderen.

De Jonge gaat bovendien met gemeenten in gesprek om te voorkomen dat een gezin minder thuiszorg krijgt doordat een kind mantelzorger is. Dat is volgens hem in strijd met de wet.

STER reclame