Minister Dekker vindt dat gevangenen hun verlof meer moeten "verdienen". Volgens hem moet je het nu wel heel bont maken, om niet voor verlof in aanmerking te komen.

De minister wil er meer rekening mee houden hoe de gedetineerden zich tijdens de hele periode van gevangenschap gedragen. "Goed gedrag wordt beloond, slecht gedrag wordt bestraft", zegt hij:

'Mensen die zich van hun beste kant laten zien, mogen meer geholpen worden'

En áls gevangenen verlof krijgen, moet het nuttiger worden besteed. Volgens hem is het nu te vrijblijvend. "Niet gezellig een weekend naar huis, maar het moet bijvoorbeeld gebruikt worden voor werk of voor het voeren van een sollicitatiegesprek."

Dekker vindt ook dat mensen die zich tijdens hun gevangenschap inzetten meer mogen worden geholpen, bijvoorbeeld met het aanbieden van werk in de gevangenis of het halen van een diploma.

De minister had al eerder aangekondigd dat hij af wil van het "bijna-automatisme" dat criminelen vrijkomen als ze twee derde van hun straf hebben uitgezeten. Ook daarvan vindt hij dat dit moet worden verdiend. Of iemand voorwaardelijk in vrijheid wordt gesteld, wordt meer individueel getoetst. En de invrijheidstelling mag pas twee jaar voor het eind van de straf beginnen.

STER reclame