NOS - Bart Kamphuis

Investeringsinstituut heft zichzelf op, geld bleef op de plank liggen

tijd van publicatie Aangepast

De Nederlandse Investeringsinstelling (NLII) stopt. De investeringsbemiddelaar en -onderzoeker verwacht geen nieuwe financieringsvragen waar het een rol in kan spelen. In de NLII-fondsen zit nog voor tientallen miljoenen euro's aan niet-geïnvesteerd geld.

De bemiddelaar werd aan het einde van de financiële crisis, in 2014, opgericht om te bevorderen dat pensioenfondsen en zorgverzekeraars makkelijker konden investeren in de Nederlandse economie. Banken waren door de crisis huiverig geworden en wilden niet al te veel geld meer uitlenen.

Daarom werd de Nederlandse Investeringsinstelling door enkele Nederlandse pensioenfondsen en verzekeraars in het leven geroepen. Middelgrote bedrijven en Nederlandse projecten konden voortaan toch geld ontvangen uit de door het instituut opgezette fondsen, was het idee. Ook de belastingbetaler droeg bij; het project kreeg 3 miljoen euro aan startsubsidie.

Magere cijfers

De institutionele beleggers hadden 1,2 miljard euro aan investeringsgeld voor het MKB en voor zorgvastgoed toegezegd, meldt NLII. Maar er is geld op de plank blijven liggen. Van de 1,2 miljard is volgens de investeringsinstelling nu slechts een derde uitgegeven. In vier jaar tijd hebben "enkele tientallen bedrijven" geld ontvangen uit door NLII opgezette financieringsfondsen. Er zijn vier zorgvastgoedprojecten van de grond gekomen.

Het lijken magere cijfers, vindt ook de directeur Loek Sibbing zelf. "Ik had er meer van verwacht", zegt Sibbing over het bedrag aan investeringen. "Het liefst had ik alles al opgehad." Er zou vooral nog veel geld zitten in het potje MKB-financieringen. "Hier werd minder beroep op gedaan dan we verwachtten."

Volgens Sibbing was het daarnaast lastig geschikte projecten te vinden. Die waren vaak niet rendabel genoeg of gewoonweg te klein voor institutionele beleggers. Als voorbeeld van een klein project noemt hij de modernisering van scholen. Dan is de wet beperkend, stelt hij. "In de wet staat bijvoorbeeld dat iedere school moet aanbesteden om te bouwen. Dan lukt het niet om hier een financieringsfonds voor te maken."

Kleine projecten zijn voor grote verzekeraars en pensioenfondsen niet interessant. "Eigenlijk zou de regering moeten zeggen dat er bijvoorbeeld per 100 scholen een aanbesteding kan worden gedaan", stelt Sibbing.

Onderzoek

Hoewel de cijfers tegen lijken te vallen, is de Nederlandse Investeringsinstelling volgens de NLII-directeur zeker niet mislukt. Er is volgens hem de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar de financiering van onder meer MKB-bedrijven en overheidsinstellingen. "Hierdoor hebben we inzicht verkregen in de financieringsvraagstukken waarvoor wij in het leven waren geroepen", zegt Sibbing. "We hebben geprobeerd belemmeringen weg te halen. Dat is soms gelukt, maar soms ook niet."

De Nederlandse investeringsinstelling verwacht, nu het goed gaat met de Nederlandse economie, geen nieuwe financieringsvraagstukken die onderzocht moeten worden. De bemiddelaar lijkt ook niet meer "nodig". "Er is voldoende aanbod vanuit de markt, daardoor zijn veel projecten weer goed financierbaar", zegt Sibbing.

Overigens blijven de financieringsfondsen voor het MKB en zorgvastgoed wel bestaan. Vermogensbeheerders Robeco en Aegon blijven het geld beheren.

STER reclame