ANP

Nederlandse universiteiten en hogescholen willen de mogelijkheid krijgen om de instroom van studenten uit het buitenland te reguleren. Dat zou kunnen door een numerus fixus (verloting van een beperkt aantal plaatsen) in te stellen voor Engelstalige opleidingen.

Dat blijkt uit de internationaliseringsagenda, die de Vereniging van Universiteiten (VSNU) en de Vereniging Hogescholen (VH) hebben overhandigd aan minister van Onderwijs Van Engelshoven.

Maatregelen

De VSNU en VH willen verder dat er voldoende aanbod blijft van Nederlandstalige opleidingen. Ook moeten docenten minimaal taalniveau C1 hebben voor Engelstalige vakken. Nu is hun Engels soms zo gebrekkig dat studenten niet begrijpen wat de docent bedoelt.

Daarnaast moeten studenten van buiten de EU meer collegegeld gaan betalen voor opleidingen waar het aantal plekken schaars is. De universiteiten en hogescholen willen ook dat Nederlandse studenten meer gestimuleerd worden om in het buitenland te studeren.

De onderwijsaanbieders gaan ook nadenken over de vraag welke rol buitenlandse studenten kunnen gaan spelen op de krappe Nederlandse arbeidsmarkt.

Huisvesting

Wanneer internationale studenten in Nederland willen studeren, is het niet gemakkelijk om een kamer te vinden, blijkt uit een rapport van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVB). Ook hebben de studenten meestal geen kennis van het Nederlandse systeem. Huisbazen maken daar misbruik van door bijvoorbeeld huurcontracten op te stellen met slechte voorwaarden. Ook berekenen ze ten onrechte extra kosten.

STER reclame