Vaccinatie
NOS NieuwsAangepast

EC luidt noodklok over groeiende vaccinatie-weerzin en komt met voorstellen

De Europese Commissie heeft een plan met twintig actiepunten gepresenteerd waarmee het wil strijden tegen de vaccinatie-weerzin onder burgers en de daardoor steeds zwakker wordende nationale vaccinatieprogramma's. De commissie vindt EU-wijde actie noodzakelijk, omdat zwakte van één land bij het vaccineren de gezondheid en veiligheid van alle burgers in Europa op het spel zet.

In het plan zegt de commissie te streven de vaccinatiegraad in de EU in 2020 boven de 95 procent te krijgen. Dat is de door de WHO geadviseerde en internationaal afgesproken vaccinatiegraad voor ziekten als mazelen, difterie, kinkhoest en tetanus. Hoe minder mensen zich laten inenten, hoe groter de kans op een uitbraak met ernstige gevolgen.

"Vaccinatie is een van de krachtigste en kosteneffectieve publieke gezondheidsmaatregelen uit de twintigste eeuw", aldus EU-gezondheidscommissaris Vytenis Andriukaitis in een persbericht. "Ziekten houden geen rekening met landsgrenzen. Samenwerking op dit gebied is in ieders belang. Bescherm onze kinderen en vaccineer."

Vaccinatie is een van de krachtigste en kosteneffectieve publieke gezondheidsmaatregelen uit de twintigste eeuw.

EU-gezondheidscommissaris Vytenis Andriukaitis

50 doden door mazelen

Nationale vaccinatieprogramma's werden de afgelopen jaren steeds zwakker, stelt de commissie. Om dat punt te onderstrepen wijst Brussel op de terugkeer van mazelen in de Europese Unie. In 2017 werden meer dan 14.000 gevallen van mazelen gemeld, drie keer zoveel als in 2016. De afgelopen twee jaar stierven 50 mensen aan de ziekte.

Ook in Nederland speelt het probleem en laten steeds minder ouders hun kinderen vaccineren. Vaak zijn dat hoogopgeleide mensen die twijfelen aan de vaccins of spelen religieuze overtuigingen een rol. Wel is de vaccinatiegraad in ons land nog steeds ruim boven de 90 procent, wat hoog is in vergelijking met andere EU-landen.

Die nemen steeds meer rigoureuze maatregelen. Zo voerde Italië onlangs een inentingsplicht voor schoolkinderen in om het aantal vaccinaties te verhogen.

Site, platform, uitwisseling, voorraad

De commissie schrijft dat "vaccinatie-weerzin een toenemende zorg is". Om betere voorlichting te geven komt er een aparte website met informatie over vaccins. De site moet volgend jaar in de lucht zijn.

Ook wil de commissie een 'Coalitie voor Vaccinatie', een pan-Europees platform van zorgverleners. Die moet tegenwicht bieden aan "mythen en misleidende informatie" die de effectiviteit van de vaccins in twijfel trekken en leugens verspreiden, schrijft de krant over de ontwerpvoorstellen. Daarnaast wil de commissie meer informatie-uitwisseling tussen lidstaten over weerzin tegen vaccinaties en permanente bijscholing van artsen. Die laatste groep is vaak het eerste aanspreekpunt voor burgers die zorgen hebben over vaccinaties.

Bovendien moet er een Europese vaccinatiekaart komen om te voorkomen dat kinderen die naar een ander land verhuizen niet het volledige inentingsprogramma doorlopen. En er moet meer aandacht komen voor vaccinaties onder volwassenen nu zich door migratie steeds meer niet-ingeënte mannen en vrouwen in de EU vestigen.

Sommige landen kampen met een tekort aan goede vaccins, vooral Zuid- en Oost-Europese landen hebben daar last van. De commissie wil dat zij hulp krijgen van landen met overschotten en pleit voor een onderzoek naar het aanleggen van een Europese voorraad. Er moet ook beter worden samengewerkt bij de controle op de vaccins.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl