ANP

Het begint een soap van formaat te worden: de voorgenomen verhuizing van de kazerne van het Korps Mariniers van Doorn naar Vlissingen in 2022. Terwijl de provincie Zeeland de mariniers in promotiecampagnes alvast welkom heet, wordt het verzet van het korps tegen de verhuizing steeds groter.

Gisteren sprak James Mac Mootry, commandant van het Korps Mariniers, zich in mariniersblad Qua Patet Orbis uit tegen de voorgenomen verhuizing. Hij is bang dat de vertrouwde sociale omgeving van mariniers wegvalt, omdat hun gezinnen mogelijk niet meeverhuizen. Dit zou volgens de commandant een verdere leegloop van het korps tot gevolg kunnen hebben.

Eind maart werd een petitie tegen de verhuizing van de marinekazerne binnen enkele dagen bijna 9000 keer ondertekend. Inmiddels staat de teller boven de 12.000.

Cadeautje?

Het politieke besluit om te verhuizen werd al in 2012 genomen door toenmalig minister van Defensie Hans Hillen. In een interview met RTV Utrecht eerder deze maand zei hij zich te verbazen over de recente ophef. "Mijn besluit van destijds is goed doordacht en dat er nu zes jaar na dato weer over gesproken wordt, is wel wat laat."

De suggestie die onder meer oud-VVD-Kamerlid Ybeltje Berckmoes deed in haar boek - ze stelde dat de bouw van de kazerne in Vlissingen een cadeautje was van Hillen aan partijgenoot en toenmalig commissaris van de Koningin in Zeeland Karla Peijs - deed Hillen in het interview af als onzin: "Als iedereen maar interessant wil doen over de ruggen van een ander en we gaan er ook nog aandacht aan besteden, dan maken we sommige mensen veel te belangrijk."

Tv-programma Zondag met Lubach besteedde deze maand aandacht aan de verhuizing van de kazerne:

Toch is het overgrote deel van de mariniers tegen de verhuizing, zegt Jean Debie, voorzitter van de vakbond voor burger en militair defensiepersoneel (VBM). "90 procent van de mariniers zegt zelfs defensie te verlaten als het tot een verhuizing komt. 120 mariniers zijn al vertrokken, het gaat om zowel jonge als oudere mariniers."

De verhuizing naar Vlissingen is volgens defensie noodzakelijk vanwege ruimtegebrek in Doorn. "In het verleden was de gemeente Doorn geen voorstander van onze uitbreidingsplannen", zegt Debie. "Maar inmiddels is de politieke bereidheid er wél. De hoofdreden om te verhuizen uit Doorn is daarom verouderd. We willen dat de minister en de staatssecretaris de plannen heroverwegen."

Hij spreekt van "een reeks van knelpunten". De argumenten van de mariniers spreken volgens hem voor zich. "Ze zeggen: 'we zijn zes maanden per jaar van huis. Als we dan in Nederland zijn, willen we de oefeningen dicht bij huis kunnen doen.'"

Volgens Debie is er naast het verlaten van de sociale omgeving nog een ander belangrijk argument tegen de verhuizing: belangrijke militaire oefeningen kunnen volgens hem niet in Vlissingen worden gedaan. "Er is in Vlissingen bijvoorbeeld een beperkt aantal schoten per jaar toegestaan en helikopters mogen er maar zes keer per jaar landen." Nu worden de schietoefeningen gedaan bij Harskamp, niet ver van de Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn.

Zeeland enthousiast

Zo weigerachtig als de mariniers op de verhuisplannen reageren, zo enthousiast zijn de Zeeuwse media, politiek en ondernemers. Omroep Zeeland noemde vorige maand in een artikel zeven redenen voor de mariniers om naar Zeeland te komen.

Ook Zeeuwse bedrijven zien de mariniers graag komen: acht Zeeuwse organisaties wezen de mariniers op 36.000 vacatures in onder meer de gezondheidszorg, industrie en horeca. Ze heetten de mariniers vorige maand alvast welkom in een advertentie in enkele grote dagbladen.

De advertentie die enkele Zeeuwse bedrijven plaatsten

"De kazerne is erg belangrijk voor Zeeland", zegt gedeputeerde in Zeeland Carla Schönknecht (VVD). Ze is een van de lokale bestuurders die zich hard maakt voor de komst van de mariniers. "Natuurlijk levert de bouw directe werkgelegenheid op, maar ook daarna gaan wij uit van tweeduizend extra arbeidsplaatsen. Scholen, ziekenhuizen, alles en iedereen profiteert mee."

De Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne, zoals hij officieel gaat heten, gaat honderden miljoenen kosten en het militaire terrein strekt zich uit over 70 hectare grond. De provincie Zeeland heeft inmiddels al zo'n 15 miljoen euro geïnvesteerd: infrastructuur is aangelegd, woningen gesloopt en onderzoek naar de bodemkwaliteit afgerond. Over de aanbesteding wordt volgend jaar een definitief besluit genomen.

Ik begrijp niet dat de mariniers niet trots zijn dat ze hier een nieuwe kazerne krijgen.

Carla Schönknecht, gedeputeerde in Zeeland

De provincie stoort zich aan de negatieve beeldvorming over de provincie. "We hebben er zeker moeite mee dat Zeeland vaak niet positief in het nieuws komt", zegt Schönknecht.

Met de kritiek van de mariniers over de gebrekkige faciliteiten in Vlissingen kan ze weinig. "De kazerne wordt twee keer zo groot als de kazerne in Doorn, waar een uitbreiding niet aan de orde is. Er komt bovendien een prima schietbaan en de kazerne ligt prachtig aan het water, zoals het hoort. Ik begrijp niet dat de mariniers niet trots zijn dat ze hier een nieuwe kazerne krijgen."

Ze denkt echter niet dat het alsnog mis kan gaan. "De contracten met defensie zijn getekend en ik ga uit van een betrouwbare overheid."

STER reclame