NOS Nieuws

Uitstoot wereldwijde zeescheepvaart moet met helft omlaag

De uitstoot van broeikasgassen in de wereldwijde zeescheepvaart moet in 2050 met minstens 50 procent zijn gedaald ten opzichte van 2008. Na langdurige onderhandelingen is dat besloten door de Internationale Maritieme Organisatie IMO van de VN . Er is ook afgesproken dat er meer energiezuinige schepen worden gebouwd.

Afgevaardigden uit 173 landen steunen het akkoord. De Verenigde Staten, Rusland en Saudi-Arabië stemden tegen.

De scheepvaart is door het gebruik van vervuilende fossiele brandstoffen een belangrijke bron van uitstoot, maar was geen onderdeel van het klimaatakkoord van Parijs. In 2016 maakte de luchtvaart al afspraken over de beperking van CO2-uitstoot.

'Mijlpaal, maar meer nodig'

De Nederlandse redersvereniging KNVR is positief over het akkoord van de IMO. "Met deze belangrijke en historische mijlpaal laat de zeescheepvaart zien dat zij ook serieus haar verantwoordelijkheid neemt in de verdere reductie van CO2."

Greenpeace International spreekt van een cruciale eerste stap, al is het volgens de organisatie nog lang niet genoeg. "Het plan is verre van perfect, maar de richting is duidelijk: het uitfaseren van CO2-emissie." Volgens Greenpeace moet er nog veel gebeuren. De milieubeschermer ziet daar kansen voor in 2023 en 2028, wanneer het akkoord van vandaag opnieuw wordt bekeken en bijgesteld.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl