De haven van Rotterdam
NOS Nieuws

Rotterdamse haven wil sneller schone scheepvaart

Het Havenbedrijf Rotterdam wil iets doen aan de uitstoot van CO2 en andere uitlaatgassen door schepen in de haven. Daarom stelt het een stimuleringsregeling van vijf miljoen euro beschikbaar voor klimaatvriendelijke zeevaart. Ook zijn er technische hulpmiddelen beschikbaar waarmee de uitstoot kan worden teruggebracht.

"We hebben voor het eerst gekeken naar de CO2-uitstoot van de scheepvaart en die is fors", zegt Allard Castelein, directeur van het Havenbedrijf Rotterdam. "Wereldwijd zijn de schepen verantwoordelijk voor 2,3 procent van alle CO2-uitstoot. En omdat de scheepvaart niet aan een land toebehoort, is die tot nu toe uit het Parijs-akkoord gebleven. Dat is te betreuren."

Dubbele uitstoot

Het Havenbedrijf heeft in kaart gebracht wat het zou kunnen doen om de uitstoot aan te pakken. "Als je de haven van waaruit het schip vertrekt richting Rotterdam, of waar het vanuit Rotterdam naartoe vaart bij elkaar optelt, zit je op een uitstoot van 21 tot 25 miljoen ton CO2. De industrieën in de haven zelf zitten op 32 miljoen ton. Dat wordt met die uitstoot van de schepen bijna verdubbeld. We zijn daar niet voor verantwoordelijk maar kunnen wel proberen daar invloed op uit te oefenen."

Dat wil het Havenbedrijf onder meer doen door de zeescheepvaart te stimuleren schonere brandstof te gebruiken. Castelein: "En voor de binnenvaart willen we zelfs gaan naar nul euro havengeld als deze schepen helemaal schoon varen."

Omarmen

De internationale scheepvaartorganisatie IMO vergadert op dit moment in Londen over juist deze problematiek. Castelein roept de partijen op om het Parijs-akkoord alsnog "volledig te omarmen" en de verantwoordelijkheid op zich te nemen om te komen tot een reductie van de uitstoot van CO2 van 95 procent in 2050. "Dat is ingrijpend, maar niet ingrijpender dan het is voor de industrie hier, of in een andere sector. Ik zie niet in waarom de scheepvaart een uitzonderingspositie moet hebben."

Volgens de directeur van het Havenbedrijf Rotterdam zijn er verschillende oplossingen te bedenken die helpen bij het terugbrengen van de CO2-uitstoot. Zo wordt volgende week een speciale app gelanceerd waarmee rederijen, verladers en agenten precies kunnen zien waar een schip is, wanneer er een kade vrij is, wanneer het brandstof heeft geladen en weer vertrekt. Castelein: "Zo voorkom je dat schepen niet terechtkunnen en liggen te pruttelen in de monding van de Maas tot er plek is. Daarmee kun je zo'n 20 procent aan CO2-uitstoot besparen."

Ook wordt een routeplanner geïntroduceerd die al door 166 landen wordt gebruikt en waarmee je per route precies kunt zien hoeveel uitstoot een bepaald vervoer met zich meebrengt.

Prikkel

Het Havenbedrijf hoopt dat de vijf miljoen euro een stimulans is voor bedrijven om iets aan de CO2-uitstoot te doen en dat binnenvaartschepen zo schoon worden dat er geen havengeld hoeft te worden betaald. Castelein: "En als het geld op is voor deze maatregel omdat er zo veel schone schepen zijn", zegt Castelein, "is dat een luxeprobleem. Daar buig ik me dan wel over."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl