Kamer in een ggz-instelling
NOS NieuwsAangepast

Wachtlijsten psychische zorg blijven ook na deadline te lang

  • Ardi Vleugels en Bas de Vries

    research-redacteuren

  • Ardi Vleugels en Bas de Vries

    research-redacteuren

Het gaat niet lukken om de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg voor 1 juli van dit jaar weg te werken. Die boodschap geeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan het kabinet.

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben vorig jaar landelijke afspraken gemaakt om de wachttijden voor behandelingen terug te dringen, zodat patiënten op tijd passende zorg krijgen. Zowel voormalig minister Schippers als de huidige staatssecretaris Blokhuis beloofde dat dit voor 1 juli 2018 zou lukken. De NZa controleert of dit ook werkelijk gebeurt.

Voor een aantal diagnoses is nu al duidelijk dat de afgesproken normen voor die tijd niet worden gehaald, schrijft de NZa. Zo is de wachttijd voor de behandeling van autisme, persoonlijkheidsstoornissen en angststoornissen nog altijd boven de norm van 14 weken.

Verschillen per regio groot

De wachttijdenproblematiek is complex en de problemen verschillen sterk per regio. In de basis-ggz (lichtere psychische klachten) zijn de wachttijden het langst in Midden-IJssel en Flevoland. In de gespecialiseerde ggz (zwaardere zorg) moeten vooral patiënten in Midden-Holland langer dan de geldende normen wachten.

Sinds dit jaar moeten zorgaanbieders iedere maand cijfers aanleveren over hun wachtlijsten. Maar volgens de NZa doet een deel van de aanbieders dat nog altijd niet. Daarom blijft het lastig een totaalbeeld van de werkelijke wachtlijsten te geven.

Tussenstand

Staatssecretaris Blokhuis zal vandaag de Tweede Kamer informeren over de tussenrapportage van de NZa. Later op de dag komt ook het Schakelteam Verwarde Personen met een tussenstand.

Binnen dat team werken gemeenten, politie, patiëntenorganisaties en andere betrokkenen samen om tot de best mogelijk aanpak te komen van de problemen van mensen die verward gedrag vertonen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl