China neemt steeds meer het voortouw in hernieuwbare energie. Dit is 's werelds grootste drijvende zonne-energiecentrale.
NOS NieuwsAangepast

Wereldwijd sterke groei van zonne-energie

Er is vorig jaar wereldwijd veel meer geïnvesteerd in zonne-energie dan in welke andere energie-technologie dan ook. Dat blijkt uit een rapport van de VN. De investeringen groeiden met 18 procent naar ruim 130 miljard euro.

Het totale bedrag aan investeringen in hernieuwbare energie bedroeg 227 miljard euro. Dit was fors meer dan de nieuwe investeringen in kolen en gas, die worden geschat op 83 miljard euro. Zonne-energie, wind, biomassa en andere vormen van hernieuwbare energie produceerden vorig jaar samen ruim 12 procent van de elektriciteit wereldwijd. De rest komt nog altijd uit fossiele brandstoffen.

Dalende prijzen

Volgens het rapport The Global Trends in Renewable Energy Investment 2018 komt de stijging in duurzame investeringen vooral door de sterk dalende prijzen voor zonne-energie. Het jaar 2017 was het achtste jaar op rij dat de investeringen in hernieuwbare energie boven de 200 miljard dollar uitkwamen (bijna 163 miljard euro) en er is sinds 2004 maar liefst ruim 2.300 miljard euro in groene energie geïnvesteerd.

China is koploper in duurzame investeringen. Maar ook in Australië, Mexico en Zweden zijn die investeringen fors gegroeid. In andere landen was vorig jaar juist sprake van een daling, zoals in de VS, Engeland en Duitsland.

Zon in Nederland

In eigen land neemt zonne-energie eveneens een steeds grotere vlucht. Ook hier zijn de prijzen flink gedaald. Netbeheerders zien dat er sprake is van een versnelling. Belangrijke redenen hiervoor zijn de aantrekkende economie en de sterk dalende prijzen van zonnepanelen.

Kostte één paneel in 2007 volgens Milieu Centraal nog gemiddeld ongeveer 1280 euro, in 2017 was dit gedaald tot gemiddeld 440 euro voor een vergelijkbaar zonnepaneel.

Voor de komende tien jaar voorziet netbeheerder Tennet dat zonnestroom steeds belangrijker wordt in onze energievoorziening. Bij de presentatie van de jaarcijfers van Tennet, eind februari, werd de toekomstige ontwikkeling van het 'productievermogen' geschetst. Dat is een inschatting van hoe verschillende energiebronnen zich zullen ontwikkelen.

Hieruit blijkt dat in 2032 de opwekcapaciteit van de zon groter zal zijn dan van alle windmolens tezamen op zee, of welke andere energiebron ook. Maar de ontwikkelingen gaan snel. De aankondiging in het regeerakkoord dat in 2030 alle kolencentrales gesloten zullen zijn, was hierin nog niet verwerkt.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl