NOS NieuwsAangepast

Leraren basisscholen tien jaar na afspraken nog altijd in te lage schaal

Te veel leraren in het basisonderwijs zitten nog in de laagste salarisschaal. Dat blijkt uit cijfers van onderwijsinstelling DUO. Jaren geleden werd al afgesproken om de leraren beter te gaan betalen, maar de snelheid waarmee dat gebeurt, blijft achter bij de afspraken die daarover zijn gemaakt.

De Tweede Kamer is zeer verbaasd over het bericht. Op initiatief van de PvdA komt er een debat. Alle partijen steunden dat verzoek.

In 2014 werd een eerdere afspraak tussen het kabinet, schoolbesturen en de bonden om leraren beter te betalen herhaald. Toen is overeengekomen om minstens 40 procent van de leraren in het basisonderwijs in een hogere schaal onder te brengen. Uit de cijfers van DUO blijkt dat de teller vorig jaar is blijven steken op 26,7 procent. In 2016 was het nog 26 procent en het jaar daarvoor 25,5 procent.

De Telegraaf schrijft dat het gaat om een groep van zo'n 18.000 leraren die onterecht in de laagste loonschaal zit. Dat doet de krant op basis van een eigen berekening. Het ministerie van Onderwijs laat weten met een eigen berekening op een vergelijkbaar aantal uit te komen.

Meer geld beschikbaar

Volgens de krant hebben schoolbesturen het tegen de afspraken in nagelaten om beschikbaar gemaakt geld naar salarissen te laten gaan. Sinds 2008, toen de afspraak voor het eerst werd gemaakt, maakt het kabinet jaarlijks meer dan 70 miljoen euro vrij voor de promotie naar hogere functies en dus hogere salarissen. Vorig jaar kregen de leraren er 270 miljoen euro bovenop.

De PO-Raad, die de schoolbesturen vertegenwoordigt, zei eerder dat het extra geld inderdaad naar de salarissen is gegaan. Volgens De Telegraaf is dat niet te controleren. De koepel vindt zelf dat er wel degelijk op voldoende punten controle is. "Maar je kunt je wel afvragen of bij die controle de juiste vragen worden gesteld."

In een schriftelijke reactie schrijft de PO-Raad dat schoolbesturen te weinig geld hebben om de doelstelling te halen. Hoewel de overheid inderdaad meebetaalt, draaien schoolbesturen ook op voor een deel van de kosten. Doordat de kosten van het onderwijs harder stijgen dan de inkomsten, schrijft de raad dat schoolbesturen die last niet meer kunnen dragen.

'Geen fraude'

Toen de afspraken in 2008 werden gemaakt leek het erop dat dat wel kon. Volgens de PO-Raad hebben de financiële crisis, stille bezuinigingen en een jarenlange nullijn die ruimte weggenomen. "Het eigen geld is er niet. Achteraf kan je je dus afvragen of we het risico wel hadden moeten nemen." Verder schrijft de raad dat het halen van de doelstelling het lerarentekort nog niet oplost.

"We hebben niet de indruk dat de scholen frauduleus hebben gehandeld", zegt een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs. "Maar er is wel gecommitteerd aan een afspraak die we belangrijk vinden en het streefdoel wordt dus niet gehaald."

Daarom heeft het ministerie functiemix.nl gelanceerd, waarop gecontroleerd kan worden hoe ver scholen zijn met de promotie van leraren. Met die gegevens kunnen leraren individueel in gesprek gaan met hun scholen over de salarisschaal waar zij in zijn ingedeeld.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl