ANP

De overheid moet ervoor zorgen dat minder mensen open haarden, inzethaarden en vrijstaande kachels gebruiken. Daarvoor pleit het Platform Houtrook en Gezondheid in een brief aan staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat.

Het platform bestaat uit 23 partijen, waaronder enkele gemeenten, GGD's, het RIVM en het Longfonds.

Volgens het platform bezit ongeveer 14 procent van de Nederlandse huishoudens een met hout gestookte installatie en neemt het gebruik daarvan toe. Voor omwonenden kunnen die haarden en kachels gezondheidsklachten, geurhinder en roetneerslag veroorzaken.

Meer voorlichting en regelgeving

Daarom verzoekt het overlegorgaan de staatssecretaris meer voorlichting te geven over de schadelijke effecten van houtrook. Ook moet er regelgeving komen om de gezondheidseffecten en overlast te kunnen meten en handhaven. Tenslotte wil het platform dat er een systeem met eisen komt voor stookinstallaties en het gebruik ervan.

Het Platform Houtrook en Gezondheid noemt als concrete oplossing het instellen van een stookalarm of -verbod. Als er bijvoorbeeld weinig wind staat, zou de overheid het stoken van hout moeten kunnen verbieden, omdat de rook en fijnstof blijft hangen en mensen er extra last van kunnen krijgen.

Actieplan luchtkwaliteit eind 2018

Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Milieu zegt in een reactie dat ze de aanbevelingen zal betrekken bij haar 'Nationaal actieplan luchtkwaliteit'. In dat plan, dat ze eind dit jaar wil presenteren, staat gezondheid centraal.

Van Veldhoven erkent dat rook door houtstook bijdraagt aan uitstoot van schadelijke stoffen. Ze wijst erop dat palletkachels in verhouding tot bijvoorbeeld open haarden en vuurkorven veel minder uitstoot geven.

STER reclame