Jongeren laten zich te snel verleiden tot beleggen in riskante producten, zegt de AFM
NOS NieuwsAangepast

Kabinet wil handel in cryptomunten zoals bitcoin aan banden leggen

Cryptovaluta zoals de bitcoin verbieden is onhaalbaar, maar Nederland gaat wel internationaal samenwerken om misbruik door criminelen en terroristen tegen te gaan. Ook worden consumenten tegen te grote financiële risico's beschermd. Dat is het kabinetsstandpunt over cryptomunten.

Nederland wil een voortrekkersrol spelen in Europa en in overleg met landen buiten Europa, zoals in de G20, zo schrijft minister Hoekstra van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer. Op de korte termijn neemt hij verschillende maatregelen.

Reclameverbod

Reclame gericht op gewone consumenten voor risicovolle financiële producten wordt verboden. Het gaat dan specifiek om binaire opties, waarbij gespeculeerd wordt met bijvoorbeeld de verwachte waarde van de bitcoin. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) gaat daar op toezien.

Het kabinet wil in de EU ook een verbod op of restricties voor andere risicovolle producten voor consumenten zoals bitcoinfutures. Daarmee wordt ook gespeculeerd op een waardestijging of -daling van de bitcoin.

Hoekstra gaat in gesprek met creditcardmaatschappijen over het waarschuwen van consumenten voor de financiële risico's bij het aankopen van cryptovaluta met hun creditcard.

Nederlandse belastingbetalers die al in de cryptovaluta zijn gestapt moeten de waarde van hun bitcoins of andere cryptomunten opgeven aan de Belastingdienst.

Niet meer anoniem

De Rijksoverheid zal nooit cryptomunten of afgeleide producten zoals bitcoinfutures aankopen, zegt Hoekstra. Provincies, gemeenten en waterschappen mogen dat wel, maar moeten zich aan strenge regels houden.

Omwisselplatforms voor cryptovaluta moeten zich aan dezelfde Europese anti-witwasregels houden als andere financiële instellingen. Dat betekent dat zij hun cliënten moeten onderzoeken op criminele of terroristische bedoelingen, en dat die niet meer anoniem kunnen blijven.

Op de lange termijn wil Hoekstra in Europees verband afspraken maken over de bescherming van investeerders in nieuw uitgegeven cryptomunten, net zoals die er al is voor kopers van aandelen en obligaties.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl