ANP

Van de 2200 melkveebedrijven die zijn geblokkeerd vanwege mogelijke fraude met kalveren, zijn er 1800 weer vrijgegeven. Minister Schouten schrijft aan de Tweede Kamer dat ze de fouten in hun administratie hebben hersteld en daarom weer dieren mogen af- en aanvoeren.

In januari bleek dat er veel mis was bij de administratie van de kalveren op de boerderijen. Er stonden ongebruikelijk veel meerlingen en oude vaarsen geregistreerd. Vaarsen zijn runderen die nog niet gekalfd hebben en dus nog geen melk geven.

Dat leidde tot vermoedens van fraude. Een dier dat als vaars geregistreerd staat, maar in werkelijkheid wel melk geeft, levert een financieel voordeel op voor de boer. Vaarsen tellen maar voor de helft mee bij de regels voor fosfaatreductie.

Naheffing

Inmiddels hebben dus 1800 bedrijven de onregelmatigheden in hun administratie hersteld. Ze krijgen nog wel een naheffing en kunnen mogelijk vervolgd worden.

Van de vierhonderd melkveebedrijven die nog wel geblokkeerd zijn, is er bij 190 meer informatie of een bezoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) nodig voordat ze weer vrijgegeven kunnen worden.

Ongeveer 250 boeren hadden tot vorige week helemaal nog niet gereageerd op de blokkade, schrijft Schouten. De NVWA heeft die inmiddels allemaal gebeld. De meesten zeiden dat ze nog wachten op de resultaten van dna-analyses die moeten bewijzen dat het aantal meerling-kalfjes op hun bedrijf klopt.

STER reclame