ANP

Het Openbaar Ministerie stelt een onderzoek in naar vier gevallen van mogelijk strafbare euthanasie. In twee zaken in Noord-Holland gaat het om dezelfde arts. De andere onderzoeken zijn in Den Haag en het oosten van het land. Vorig jaar zijn de zaken naar het OM gestuurd door de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie, die euthanasieverzoeken beoordeelt.

Dat er nu vier onderzoeken worden ingesteld is opvallend. Sinds 2002, toen de euthanasiewet tot stand is gekomen, is het OM pas één keer met een onderzoek naar mogelijk strafbare euthanasie naar buiten gekomen. Dat onderzoek werd in september begonnen en loopt nog.

Een van de gevallen waarbij de Noord-Hollandse arts betrokken is, gaat over de levensbeëindiging van een 84-jarige vrouw die haar leven als uitzichtloos ervoer door verschillende kwalen. De commissie concludeerde dat "de arts niet tot de overtuiging heeft kunnen komen dat andere oplossingen om het lijden weg te nemen, ontbraken en het lijden daarmee uitzichtloos was".

Het tweede onderzoek naar de arts gaat over zijn optreden bij de dood van een wilsonbekwame 67-jarige vrouw met alzheimer. Volgens de commissie had de arts niet kunnen vaststellen of het om een vrijwillig en weloverwogen euthanasieverzoek ging, omdat de wilsverklaring jaren geleden is opgesteld en niet is herbevestigd. Ook heeft hij niet onderbouwd waarom ze ondraaglijk leed.

'Lichtvaardig'

Ook in de zaak in Oost-Nederland had een arts volgens de commissie niet kunnen vaststellen of het verzoek vrijwillig en weloverwogen was. Daarnaast ontbrak een schriftelijke wilsverklaring. De patiënte, een vrouw van 72, had uitgezaaide kanker en was uitbehandeld. Twee dagen voor de levensbeëindiging was ze in coma geraakt.

In Den Haag is de conclusie dat er lichtvaardig is vastgesteld dat het lijden van een patiënte met longemfyseem uitzichtloos was. De 84-jarige vrouw was erg beperkt in haar bewegingsvrijheid en weigerde nieuwe onderzoeken of behandelingen. Ze beschikte over een euthanasieverklaring en was uitgesproken over het feit dat ze niet meer wilde leven.

Gisteren werd bekend dat het aantal meldingen van euthanasie vorig jaar opnieuw is gestegen. Het ging om een stijging van 8 procent vergeleken met vorig jaar en in 99,8 procent van die gevallen is zorgvuldig gehandeld. Het merendeel van de 6585 meldingen van euthanasie waren ouderen tussen de 70 en 80 jaar.

STER reclame