ANP

Voor het eerst sinds de euthanasiewet in 2002 van kracht werd, is er een strafrechtelijk onderzoek geopend naar een arts. Mogelijk heeft zij een strafbare euthanasie uitgevoerd.

De verpleeghuisarts voerde in 2016 euthanasie uit bij een 74-jarige ernstig demente vrouw. De vrouw kreeg eerst een slaapmiddel in haar kopje koffie, zonder dat ze het wist. Ze werd weer wakker toen de arts de dodelijke middelen toediende. Op dat moment verzette de patiënt zich fysiek, ze probeerde overeind te komen. De familie van de vrouw hielp om haar vast te houden, waarna de arts verder ging met de procedure.

Onduidelijk

De vrouw was niet meer wilsbekwaam, maar had eerder een euthanasieverklaring ondertekend. De Regionale Toetsingscommissie Euthanasie oordeelde al dat die verklaring onduidelijk en tegenstrijdig was en dat de arts op basis daarvan niet tot euthanasie had mogen overgaan. De verpleeghuisarts handelde "niet overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen."

Als het onderzoek van het Openbaar Ministerie is afgerond, wordt besloten of er ook wordt overgegaan tot vervolging. De arts werkt al vele jaren binnen het verpleeghuis als specialist ouderengeneeskunde.

"Niet nu"

In gesprekken na het onderteken van de euthanasieverklaring, toen het slechter ging met de vrouw, gaf ze aan dood te willen "maar niet nu". Ze woonde toen nog thuis, met haar man. Later werd ze opgenomen in een verpleeghuis. Daar raakte ze nog verder verward en depressief. Het ene moment zei ze dood te willen, op andere momenten leek ze nog wel te willen leven.

Twee onafhankelijke artsen die het euthanasieverzoek beoordeelden en de vrouw bezochten, oordeelden dat ze niet meer wilsbekwaam was. Beide artsen concludeerden dat de vrouw ondraaglijk leed.

STER reclame